Skip to content

kalkan/mekansal-python

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

12 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Python ile Mekansal Veri İşlemeye Giriş

 • Anaconda Kurulum: İndir
 • Kullandığımız Kütüphaneler: Geopandas, Numpy, Pandas, Shapely, Matplotlib
 • Veri Kaynaklarımız: http://www.naturalearthdata.com/ , http://gadm.org
 • Bilgisayarınızda github yüklü değil ise sağ üstteki clone or download linki ile dosyaları ve Jupyter Notebook dosyamızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Videolar

Önemli Mekansal Python Kütüphaneleri

 • Cartopy - Mekansal veri görselleştirme ve kartografya araçları.
 • Fiona - Mekansal veri formatlarını okuma ve yazma için.
 • folium - Python için leaflet ile haritalar
 • GDAL - The Geospatial Data Abstraction Library, Birçok farklı raster ve vektör veri formatını okumak ve yazmak için birebir.
 • geojsonio - GeoJSON verilerini Python içerisinde geojson.io'da görüntüleme.
 • GeoPandas - Coğrafi veri işleme için Python araçları.
 • GIPPY - Python için mekansal görüntü işleme kütüphanesi.
 • PyProj - Projeksiyon dönüşümleri için.
 • PySAL - Mekansal veri analizleri için gelişmiş bir araç (patio-temporal data analysis, hot-spots, spatial clusters).
 • PyShp - Shapefile okuma ve yazma.
 • rasterio - Raster veri okuma ve yazma.
 • rasterstats - Raster verilerden vektör geometriler aracılığıyla veri özetleme.
 • rio-cogeo - CloudOptimized GeoTIFF veri üretmek için.
 • rio-color - Raster veriler için temel renk düzenleme işlemleri.
 • rio-hist - Histogram eşitleme.
 • Rtree - Mekansal veri sorgulamaları için.
 • sentinelhub - Sentinel Hub servislerinden uydu görüntüsü indirme ve işleme
 • sentinelsat - Sentinel uydu görüntülerini arama ve indirme için.
 • Shapely - Geometrik operasyonlar ve analizler için.
 • srtm.py - Python ile SRTM sayısal yükseklik verilerine verilerine erişim.
 • PyDelaunay - Delaunay üçgenlemesi
 • zonalstatistics - Bölgesel istatistik hesapları (Rasterio&Geopandas)

About

Python ile Mekansal Veri İşlemeye Giriş

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published