Skip to content
Egyedi buszkövető rendszer az ÉNYKK adataiból.
PHP JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
vendor
webfonts
README.md
buses.php
index.php
manifest.json
map_get_page.php

README.md

buspass

BusPass

Egyedi buszkövető rendszer az ÉNYKK adataiból.

Mobile first elméletet követve készítettem ezt a projektet a Győri buszok figyelésére. Mobilon egy PWA "szerű" élményt érhetünk el az oldal kezdőképernyőre adásával.

buspass

Támogatás

Ha kérdésed van az alábbi helyeken elérsz:

License

License

You can’t perform that action at this time.