Skip to content
Rozszerzenie silnika Spree, integrujące sklepy z systemem Płatności.pl
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
app
config
db/migrate
lib
spec
README.markdown
Rakefile
platnosci_extension.rb

README.markdown

Rozszerzenie silnika Spree, integrujące sklepy z systemem Płatności.pl

Kompatybilność

Utworzono dla Spree 0.9.0 Prawdopodobnie potrzebuje delikatnych modyfikacji jeśli ma być użyte w innych wersjach.

Instalacja

cd $Project_Dir$/vendor/extensions

git clone git@github.com:kamilc/platnosci.git

Masz pytania?

Napisz do mnie: ciemniewski.kamil@gmail.com

Something went wrong with that request. Please try again.