Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

Excelfilen innehåller en sammanställning av alla motioner i Karlskrona 2015 till och med sommaren 2018 där motionen nått beslut i Kommunfullmäktige.

Källan är Protokoll och möteshandlingar på Karlskrona kommuns hemsida.

Sammanställningen är fri att använda såsom man finner gott.

About

Sammanställning över motioner i Karlskrona KF 2015-2018

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published