Skip to content

Sammanställning över motioner i Karlskrona KF 2015-2018

Notifications You must be signed in to change notification settings

kandsten/motioner-karlskrona

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

1 Commit
 
 
 
 

Repository files navigation

Excelfilen innehåller en sammanställning av alla motioner i Karlskrona 2015 till och med sommaren 2018 där motionen nått beslut i Kommunfullmäktige.

Källan är Protokoll och möteshandlingar på Karlskrona kommuns hemsida.

Sammanställningen är fri att använda såsom man finner gott.

About

Sammanställning över motioner i Karlskrona KF 2015-2018

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published