Apache access log parsing for multi-site vhost traffic statistics
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Parser.py
README.markdown
generate_test_db.py
list.py
model.py
parselogs.py

README.markdown

Aiempi hahmotelma skriptin mahdollisesta toimintalogiikasta. Mahdollistaisi sen, että lokeista luetaan vain uudet osat, ei jo luettua uudestaan. Kuitenkin tarpeettoman monimutkaista?

# alustus
if ei löydy tilaa taulusta:
  luetaan access.log.1 jos on (eka päivä heitetään hukkaan)
  luetaan access.log
else:
  # sivusto.mtime == mtime(access.log.1)
  if rotatoitu:
    seek(access.log.1, seekpoint)
    tiedostolista = [access.log.1, access.log]
  else:
    seek(access.log, seekpoint)
    tiedostolista = [access.log]

  if not md5(rivi) == md5:
    # jos rotatoitu huonosti
    alustus()
  else:
    jatketaan lukemista
Tilataulu (mihin kelataan) (onko rotatoitu)
 sivusto | seekpoint  | al1 mtime | md5(viimeinen rivi)
 yx.fi    123899   1234567890 | abcdabbacd
     = edellisen päivän
      viimeisen rivin alku
Hitit
 sivusto  |  päivä   | tavuja  | hittejä
yx.fi     2009-11-10  100000   2900
yx.fi     2009-11-10  100000   2900
derbian.fi   2009-11-10  100000000  2900000
derbian.fi   2009-11-10  100000000  2900000