Skip to content
Browse files

Updated Danish translation

  • Loading branch information...
1 parent e4c7300 commit 65451013454b4c4c6432e6e4eefa809becb82b35 @Joedalton2 Joedalton2 committed with KennethNielsen Sep 15, 2010
Showing with 130 additions and 122 deletions.
  1. +130 −122 po/da.po
View
252 po/da.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PiTiVi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-21 12:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-01 12:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-15 19:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-08 12:12+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -218,62 +218,62 @@ msgstr ""
"%s"
#. woot, nothing decodable
-#: ../pitivi/discoverer.py:247
+#: ../pitivi/discoverer.py:248
msgid "Can not decode file."
msgstr "Kan ikke afkode filen."
-#: ../pitivi/discoverer.py:248
+#: ../pitivi/discoverer.py:249
msgid "The given file does not contain audio, video or picture streams."
msgstr "Den angivne fil indeholder ikke lyd-, video- eller billedstreams."
-#: ../pitivi/discoverer.py:268
+#: ../pitivi/discoverer.py:269
msgid "Could not establish the duration of the file."
msgstr "Kunne ikke bestemme varigheden af filen."
-#: ../pitivi/discoverer.py:269
+#: ../pitivi/discoverer.py:270
msgid ""
"This clip seems to be in a format which cannot be accessed in a random "
"fashion."
msgstr ""
"Dette klip ser ud til at være i et format, som ikke kan tilgås på en "
"tilfældig måde."
-#: ../pitivi/discoverer.py:335
+#: ../pitivi/discoverer.py:336
msgid "Timeout while analyzing file."
msgstr "Tidsudløb under analyse af fil."
-#: ../pitivi/discoverer.py:336
+#: ../pitivi/discoverer.py:337
msgid "Analyzing the file took too long."
msgstr "Analysering af filer tog for lang tid."
-#: ../pitivi/discoverer.py:365
+#: ../pitivi/discoverer.py:366
msgid "No available source handler."
msgstr "Ingen kildehåndtering tilgængelig."
-#: ../pitivi/discoverer.py:366
+#: ../pitivi/discoverer.py:367
#, python-format
msgid "You do not have a GStreamer source element to handle protocol '%s'"
msgstr ""
"Du har ikke et GStreamer kildeelement til at håndtere protokollen \"%s\""
-#: ../pitivi/discoverer.py:431
+#: ../pitivi/discoverer.py:432
msgid "Pipeline didn't want to go to PAUSED."
msgstr "Kanalen ville ikke skifte til PAUSED (PAUSE)."
-#: ../pitivi/discoverer.py:454
+#: ../pitivi/discoverer.py:455
#, python-format
msgid "An internal error occurred while analyzing this file: %s"
msgstr "En intern fejl opstod ved analyse af denne fil: %s"
-#: ../pitivi/discoverer.py:464
+#: ../pitivi/discoverer.py:465
msgid "File contains a redirection to another clip."
msgstr "Fil indeholder en henvisning til et andet klip."
-#: ../pitivi/discoverer.py:465
+#: ../pitivi/discoverer.py:466
msgid "PiTiVi currently does not handle redirection files."
msgstr "PiTiVi understøtter for nuværende ikke henvisningsfiler."
-#: ../pitivi/discoverer.py:491
+#: ../pitivi/discoverer.py:492
msgid "Pipeline didn't want to go to PLAYING."
msgstr "Datakanalen ville ikke skifte til PLAYING. (AFSPILNING)."
@@ -329,19 +329,19 @@ msgstr "Kør pitivi i Pythonfejlsøgeren"
msgid "Run pitivi with no gui"
msgstr "Kør pitivi uden grafisk grænseflade"
-#: ../pitivi/projectmanager.py:96
+#: ../pitivi/projectmanager.py:98
msgid "Not a valid project file."
msgstr "Ikke en gyldig projektfil."
-#: ../pitivi/projectmanager.py:101
+#: ../pitivi/projectmanager.py:103
msgid "Couldn't close current project"
msgstr "Kunne ikke afslutte nuværende projekt"
-#: ../pitivi/projectmanager.py:138
+#: ../pitivi/projectmanager.py:140
msgid "No URI specified."
msgstr "Ingen URI angivet."
-#: ../pitivi/projectmanager.py:170
+#: ../pitivi/projectmanager.py:173
msgid "New Project"
msgstr "Nyt project"
@@ -481,9 +481,8 @@ msgid "Custom"
msgstr "Tilpas"
#: ../pitivi/ui/dynamic.py:398
-#, fuzzy
msgid "Save Preset"
-msgstr "Forindstil video"
+msgstr "Gem forudindstilling"
#: ../pitivi/ui/dynamic.py:466
msgid "Choose..."
@@ -545,7 +544,7 @@ msgstr "Uddatafil:"
msgid "Please choose an output file"
msgstr "Vælg venligst en uddatafil"
-#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:9 ../pitivi/ui/mainwindow.py:264
+#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:9 ../pitivi/ui/mainwindow.py:266
msgid "Render project"
msgstr "Rendér projekt"
@@ -762,249 +761,254 @@ msgstr "Egenskaber for %s"
msgid "Render"
msgstr "Rendér"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:129 ../pitivi/ui/timeline.py:295
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:129 ../pitivi/ui/timeline.py:310
msgid "Split"
msgstr "Split"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:130
+# taget fra GNOME gimp-gap
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:130 ../pitivi/ui/timeline.py:312
+msgid "Keyframe"
+msgstr "Nøglebillede"
+
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:131
msgid "Unlink"
msgstr "Aflink"
#. Translators: This is an action, the title of a button
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:132
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:133
msgid "Link"
msgstr "Link"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:133
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:134
msgid "Ungroup"
msgstr "Afgruppér"
#. Translators: This is an action, the title of a button
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:135
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:136
msgid "Group"
msgstr "Gruppér"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:245
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:247
msgid "Start Playback"
msgstr "Start afspilning"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:246
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:248
msgid "Stop Playback"
msgstr "Stop afspilning"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:247
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:249
msgid "Loop over selected area"
msgstr "Løkke over valgte område"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:252
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:254
msgid "Create a new project"
msgstr "Opret et nyt projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:254
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:256
msgid "Open an existing project"
msgstr "Åbn et eksisterende projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:256 ../pitivi/ui/mainwindow.py:258
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:258 ../pitivi/ui/mainwindow.py:260
msgid "Save the current project"
msgstr "Gem det nuværende projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:260
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:262
msgid "Reload the current project"
msgstr "Genindlæs det nuværende projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:261 ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:4
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:263 ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:4
msgid "Project Settings"
msgstr "Projektindstillinger"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:262
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:264
msgid "Edit the project settings"
msgstr "Redigér projektindstillinger"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:263
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:265
msgid "_Render project"
msgstr "_Rendér projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:266
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:268
msgid "_Undo"
msgstr "_Fortryd"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:267
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:269
msgid "Undo the last operation"
msgstr "Fortryd den sidste operation"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:269
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:271
msgid "_Redo"
msgstr "_Omgør"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:270
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:272
msgid "Redo the last operation that was undone"
msgstr "Omgør den sidste fortrudte operation"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:272
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:274
msgid "_Plugins..."
msgstr "_Udvidelsesmoduler..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:273
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:275
msgid "Manage plugins"
msgstr "Håndtér udvidelsesmoduler"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:274
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:276
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:277
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:279
msgid "Import from _Webcam..."
msgstr "Importér fra _webkamera..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:278
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:280
msgid "Import Camera stream"
msgstr "Importér kamerastream"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:280
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:282
msgid "_Make screencast..."
msgstr "_Lav skærmoptagelse..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:281
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:283
msgid "Capture the desktop"
msgstr "Indspil skrivebordet"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:283
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:285
msgid "_Capture Network Stream..."
msgstr "_Indspil netværksstream..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:284
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:286
msgid "Capture Network Stream"
msgstr "Indspil netværksstream"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:287
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:289
#, python-format
msgid "Information about %s"
msgstr "Information om %s"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:288
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:290
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:289
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:291
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigér"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:290
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:292
msgid "_View"
msgstr "_Vis"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:291
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:293
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:292
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:294
msgid "_Timeline"
msgstr "_Tidslinje"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:293
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:295
msgid "Previe_w"
msgstr "Forhånds_vis"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:296
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:298
msgid "Loop"
msgstr "Løkke"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:298
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:300
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:303
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:305
msgid "View the main window on the whole screen"
msgstr "Vis hovedvinduet i fuldskærm"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:307
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:309
msgid "Main Toolbar"
msgstr "Hovedværktøjslinje"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:310
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:312
msgid "Timeline Toolbar"
msgstr "Værktøjslinje til tidslinjen"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:404
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:406
msgid "Media Library"
msgstr "Mediebibliotek"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:543
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:545
msgid "Open File..."
msgstr "Åbn fil..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:559
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:561
msgid "All Supported Formats"
msgstr "Alle understøttede formater"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:629
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:631
msgid "Contributors:"
msgstr "Bidragydere:"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:641
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:643
msgid ""
"GNU Lesser General Public License\n"
"See http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html for more details"
msgstr ""
"GNU Lesser General Public License\n"
"Se http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html for flere detaljer"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:760
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:761
msgid "Close without saving"
msgstr "Afslut uden at gemme"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:773
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:774
msgid "Save changes to the current project before closing?"
msgstr "Gem ændringer til det nuværende projekt før lukning?"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:780
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:781
msgid "If you don't save some of your changes will be lost"
msgstr "Hvis du ikke gemmer vil nogle af dine ændringer gå tabt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:833
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:834
msgid "Do you want to reload current project?"
msgstr "Ønsker du at genindlæse nuværende projekt?"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:838
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:839
msgid "Revert to saved project"
msgstr "Gendan gemt projekt"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:841
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:842
msgid "All unsaved changes will be lost."
msgstr "Alle ændringer, der ikke er gemt, mistes."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:857
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:858
#, python-format
msgid "PiTiVi is unable to load file \"%s\""
msgstr "PiTiVi kan ikke indlæse filen \"%s\""
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:860
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:861
msgid "Error Loading File"
msgstr "Fejl ved indlæsning af fil"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:867
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:868
msgid "Locate missing file..."
msgstr "Lokalisér manglende fil..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:876
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:877
msgid "The following file has moved, please tell PiTiVi where to find it."
msgstr ""
"Den følgende fil har flyttet sig, fortæl venligst PiTiVi hvor programmet "
"skal finde den."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:878
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:879
msgid "Duration:"
msgstr "Varighed:"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1022
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1020
msgid "Save As..."
msgstr "Gem som..."
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1030
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1028
msgid "Untitled.xptv"
msgstr "Ikke navngivet.xptv"
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1041 ../pitivi/ui/mainwindow.py:1054
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1039 ../pitivi/ui/mainwindow.py:1052
msgid "Detect Automatically"
msgstr "Automatisk genkendelse"
@@ -1173,34 +1177,34 @@ msgstr "Nogle ændringer vil ikke være aktive, før du genstarter PiTiVi"
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:57 ../pitivi/ui/previewer.py:85
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:96 ../pitivi/ui/trackobject.py:48
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:55 ../pitivi/ui/previewer.py:83
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:94 ../pitivi/ui/trackobject.py:48
#: ../pitivi/ui/trackobject.py:59 ../pitivi/ui/trackobject.py:70
#: ../pitivi/ui/trackobject.py:81
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:58
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:56
msgid "Thumbnail Gap (pixels)"
msgstr "Mellemrum mellem miniaturer (pixel)"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:60
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:58
msgid "The gap between thumbnails"
msgstr "Mellemrummet mellem miniaturer"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:86
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:84
msgid "Show Thumbnails (Video)"
msgstr "Vis miniaturer (Video)"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:87
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:85
msgid "Show Thumbnails on Video Clips"
msgstr "Vis miniaturer på videoklip"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:97
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:95
msgid "Show Waveforms (Audio)"
msgstr "Vis bølgeformer (Lyd)"
-#: ../pitivi/ui/previewer.py:98
+#: ../pitivi/ui/previewer.py:96
msgid "Show Waveforms on Audio Clips"
msgstr "Vis bølgeformer på lydklip"
@@ -1260,124 +1264,128 @@ msgstr "Information"
msgid "Duration"
msgstr "Varighed"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:217
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:214
msgid ""
-"<span size='x-large'>Import your clips by dragging them here or by using the "
-"buttons above.</span>"
+"<span>Import your clips by dragging them here or by using the buttons above."
+"</span>"
msgstr ""
-"<span size='x-large'>Importér dine klip ved at trække dem hertil eller ved "
-"at bruge knapperne oven for.</span>"
+"<span>Importér dine klip ved at trække dem hertil eller ved at bruge "
+"knapperne oven for.</span>"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:272
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:267
msgid "_Import clips..."
msgstr "Imp_ortér klip..."
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:273
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:268
msgid "Import clips to use"
msgstr "Importér klip som skal bruges"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:275
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:270
msgid "Import _folder of clips..."
msgstr "Import_mappe til klip..."
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:276
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:271
msgid "Import folder of clips to use"
msgstr "Importér mappe af klip som skal bruges"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:282
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:277
msgid "_Remove from project"
msgstr "F_jern fra projekt"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:285
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:280
msgid "Insert at _end of timeline"
msgstr "Indsæt ved _afslutning af tidslinjen"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:451
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:443
msgid "Import a folder"
msgstr "Importér en mappe"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:454
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:446
msgid "Import a clip"
msgstr "Importér et klip"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:455
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:447
msgid "Close after importing files"
msgstr "Afslut efter import af filer"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:967
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:957
msgid "Importing clips..."
msgstr "Importerer klippene..."
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:968
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:958
msgid "Error(s) occurred while importing"
msgstr "Der opstod fejl under import"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:969
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:959
msgid "An error occurred while importing"
msgstr "En fejl opstod under import"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1058
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1048
msgid "Error while analyzing files"
msgstr "Fejl opstod ved analyse af filer"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1059
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1049
msgid "The following files can not be used with PiTiVi."
msgstr "De følgende filer kan ikke bruges med PiTiVi."
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1061
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1051
msgid "Error while analyzing a file"
msgstr "Fejl opstod ved analyse af fil"
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1062
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:1052
msgid "The following file can not be used with PiTiVi."
msgstr "Den følgende fil kan ikke bruges med PiTiVi."
#. tooltip text for toolbar
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:46
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:47
msgid "Delete Selected"
msgstr "Slet valgte"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:47
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:48
msgid "Split clip at playhead position"
msgstr "Opdel klippet ved placeringen af afspilningsmarkøren"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:48
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:49
+msgid "Create a keyframe"
+msgstr "Opret et nøglebillede"
+
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:50
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom ind"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:49
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:51
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom ud"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:50
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:52
msgid "Break links between clips"
msgstr "Bræk lænker mellem klip"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:51
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:53
msgid "Link together arbitrary clips"
msgstr "Lænk arbitrære klip sammen"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:52
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:54
msgid "Ungroup clips"
msgstr "Afgruppér klip"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:53
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:55
msgid "Group clips"
msgstr "Gruppér klip"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:123
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:130
msgid "One or more GStreamer errors has occured!"
msgstr "En eller flere GStreamer-fejl er opstået!"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:157
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:164
msgid "Error List"
msgstr "Fejlliste"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:158
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:165
msgid "The following errors have been reported:"
msgstr "De følgende fejl er blevet rapporteret:"
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:224
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:231
msgid "Zoom Timeline"
msgstr "Zoom tidslinje"

0 comments on commit 6545101

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.