rozsáhlé projekty v oblasti vojenství či finančnictví #5

Open
machal opened this Issue Jul 19, 2010 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants

machal commented Jul 19, 2010

Karle super -- spousta podnětů...
Uvízla mi jen v hlavě drobná otázka: Na jaké projekty se nedá ten postup s Cucumber použít?

Věta "Existují rozsáhlé projekty v oblasti vojenství či finančnictví, které vyžadují mnohem formalizovanější postupy." zní napůl tajemně a napůl bez informace. :) Neumím si žádný takový projekt představit.

Martin

Owner

karmi commented Jul 25, 2010

V podstatě prodávám, co jsem nakoupil. Sám jsem na "rozsáhlém projektu z oblasti vojenství či finančnictví" v životě nepracoval :) Na rozsáhlém projektu ale ano, a umím si představit, že by "agilní přístup" mohl skřípat a vlastně celý projekt torpédovat, pokud by se dělal špatně: problémy koordinace více týmů a sw systémů, jednotné API, tradiční neexistence testů na tradičním projektu a problém změny, ...

Agilní vývoj také dle mojí zkušenosti klade daleko větší nároky na dodavatele i odběratele než vývoj "tradiční". Ty může být těžké splnit v týmech o stovkách lidí na straně dodavatele a několika státních agentur na straně odběratele.

Někde se to třeba bez "big design upfront" udělat nedá, co my víme. Zmiňovaná věta je asi jen připomínka, že ne všichni z nás dělají poměrně legrační, byť třeba větší webové aplikace. Žádná z nich ale nedodává software pro dálkově naváděnou raketu jejíž "otestujeme to v produkci" znamená zásah budovy na předměstí Baghdádu, nebo software pro automatizovaný bidding na burze, kde strop pro "otestujeme to v produkci" je v miliónech dolarů.

(Přesto jsem docela přesvědčený, že jednotlivé součásti takových projektů lze vyvíjet agilně, a že jim v podstatě nic jiného v dlouhodobé perspektivě nezbývá -- stejně jako všem ostatním projektům.)

machal commented Jul 27, 2010

V tom článku není předpoklad, že v těch oborech agile nefunguje když se dělá špatně, ale že prostě nefunguje.

Jinak rozumím. "Neagilizovatelné" aplikace budou těch typů co zmiňuješ v komentáři -- to je jiný vesmír oproti webdesignu.

(Btw. Pepe chce s klientem Cucumber zkoušet na novém projektu. A pak že ty články nemají smysl. ;-))

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment