Permalink
Browse files

http -> https

Signed-off-by: Bas Westerbaan <bas@westerbaan.name>
  • Loading branch information...
1 parent 615ff60 commit 6fb91405ed9b352004ad486b9e55514666a8716f @bwesterb bwesterb committed Jan 17, 2013
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +1 −1 actions/links.php
  2. +2 −2 actions/media.php
  3. +2 −2 lib/common.php
View
@@ -17,7 +17,7 @@
<p>Maar vergeet niet</p>
<ul>
-<li><a href="http://karpenoktem.nl/wiki">onze wiki</a>,</li>
+<li><a href="https://karpenoktem.nl/wiki">onze wiki</a>,</li>
<li><a href="<?php echo auri('forum') ?>">ons forum</a> en</li>
<li>de <a href="<?php echo auri('zusjes') ?>">zusjes</a>.</li>
</ul>
View
@@ -4,9 +4,9 @@
<li><strong>Nieuw</strong> de
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NLOT1TkZTf4">video</a>
van campustv van onze nachtpicknick.</li>
- <li><a href="http://karpenoktem.nl/fotos/"
+ <li><a href="https://karpenoktem.nl/fotos/"
>Fotos van Karpe Noktem</a> en</li>
- <li><a href="http://karpenoktem.nl/fotos/index.php?album=pdn"
+ <li><a href="https://karpenoktem.nl/fotos/index.php?album=pdn"
>Pluk de Nacht weekend</a> .</li>
<li><a href="http://www.carolusmagnus.nl/page_types/photogallery/show_collection.asp?collection_id=116"
>Fotos op de site van Carolus</a>; videos
View
@@ -119,8 +119,8 @@ function emit_menu() { global $page; ?>
</ul></li>
<li><a href="<?php echo auri('media') ?>">Fotos/videos</a>
<ul>
- <li><a href="http://karpenoktem.nl/fotos/">Fotogalerij</a></li>
- <li><a href="http://karpenoktem.nl/fotos/index.php?album=pdn">Pluk de Nacht</a></li>
+ <li><a href="https://karpenoktem.nl/fotos/">Fotogalerij</a></li>
+ <li><a href="https://karpenoktem.nl/fotos/index.php?album=pdn">Pluk de Nacht</a></li>
</ul></li>
<li><a href="<?php echo auri('smoelen') ?>">Leden</a>
<ul>

5 comments on commit 6fb9140

@aykevl
Contributor
aykevl commented on 6fb9140 Jan 22, 2013

Waarom wordt er geen <?php echo auri('wiki') ?> etc. gebruikt? Lijkt me 1) consistenter en 2) daarmee voorkom je dit soort wijzigingen in de toekomst (kleine kans dat er nog eens iets wordt verandert, maar je weet maar nooit).

@mrngm
Member
mrngm commented on 6fb9140 Jan 22, 2013
@aykevl
Contributor
aykevl commented on 6fb9140 Jan 22, 2013

Daar ook ja. Zal ik het hier ook aanpassen?
Overigens, dit deed ik ook omdat links bij een eigen installatie van knsite dan niet op karpenoktem.nl uitkomen.

@bwesterb
Member

auri('forum') hoeft niet de goede URL te geven. Het kan zijn dat het een URL geeft als

http://karpenoktem.nl/site/index.php/forum

@bwesterb
Member

Eigenlijk moet er gewoon een euri komen.

Please sign in to comment.