Magyarország specifikus JAVA eljárások
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
pom.xml

README.md

hunlib4j

Magyarország specifikus JAVA eljárások

Aktuális funkciók

  • NameSplitter.splitName - nevek darabolása
  • BankAccountNumber.getBankFiok - bank/bankfiók lekérdezése számlaszám (első nyolc jegye) alapján
  • CheckIdentityNumbers.checkTAJ - TAJ szám ellenőrző
  • CheckIdentityNumbers.checkPersonalTaxNumber - Adóazonosító jel ellenőrző
  • NumberToString.toString - számjegyekkel jelölt számnevet betűvel kiír

Ötlet, javaslat, fejlesztés

Ha lenne ötleted, vagy javaslatod, akkor tudod jelezni itt a projekt GitHub oldalán, az Issues fülön.

Ha szeretnél részt venni a fejlesztésben, akkor azt a projekt forkolásával és pull requestek adásával megteheted.

Minden egyéb ügyben keress bizalommal.

Karsány Ferenc karsany@karsany.hu