Skip to content
Voor PHP, MySQL en JavaScript deze opdracht gemaakt, betreft geen eigen idee maar een kant en klaren opdracht die we hebben gemaakt uit het boek. Aangezien dit mijn eerste groote project was waar deze vakken allemaal tegelijk samen komen heb ik ook heel veel hulp gehad van leraren.
PHP Other
  1. PHP 98.0%
  2. Other 2.0%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
bibliotheek
css
img
js
pages
rapporten
.DS_Store
.gitattributes
DBconfig.php
header.html
index.php
registreren.html
registreren.php
wachtwoord_vergeten.php
You can’t perform that action at this time.