Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Saglabā jaunāko IR numuru PDF formātā un nosūta to uz epastu
PHP
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
README.md
ir.php

README.md

Ievads

Žurnāla "Ir" izdevēji nepiedāvā saviem abonentiem vienkāršu veidu, kā to automātiski saņemt un lasīt savā elektroniskajā lasītājā (iPad, Kindle, u.c.) uzreiz, kad ir izdots jaunākais tā numurs.

Šis rīks automātiski atrod jaunākā izdevuma numuru ir.lv, pievienojas ir.lv ar tavu lietotāja vārdu un paroli, un lejuplādē izdevuma lappuses JPG formātā, saglabā tās vienā PDF failā un nosūta uz norādīto epasta adresi.

Šis rīks ir paredzēts TIKAI UN VIENĪGI personīgai lietošanai.

Atkarības

Kā lietot?

 1. Atver ir.php un norādi savu ir.lv lietotāja vārdu un paroli, kā arī epastus, uz kuriem nosūtīt izveidoto PDF.
 2. Darbini rīku no komandrindas:

  php ir.php
  

  vai uzstādi Cronjob katras dienas rītā:

  0 4 * * * php /home/username/ir/ir.php
  
Something went wrong with that request. Please try again.