mysqldump wrapper for MySQL 4.0
Perl
Latest commit 8259f99 Nov 29, 2012 @kazeburo mysqldump --routines
Permalink
Failed to load latest commit information.
inc/Module args Dec 22, 2011
.gitignore
Makefile.PL
mysql40dump mysqldump --routines Nov 29, 2012