Śpiewnik z różnymi pieśniami w OpenSong wykorzystywany w KECH Nowy Tomyśl
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Abba, Ojcze należę do Ciebie
Albowiem tak Bóg świat umiłował
Alleluja Tobie Panie
Alleluja, Pan blisko jest
Alleluja, alleluja
Alleluja, miłość Twa
Baranka chwalmy
Bogobojny Król
Boża obecność dziś wypełnia miejsce to
Boże Ojcze nie wiem
Boże Zbawicielu
Boże nasz
Boże usłysz mnie
Boże, Twa Łaska nad nami jest
Bóg dał mi życie nowe
Bóg kocha ciebie i mnie
Bądź błogosławiony nasz Boże
Będę Cię uwielbiać
Błogosław duszo moja Pana
Błogosławię Cię
Błogosławmy imię Pana chwał
Chcemy Ciebie wielbić
Chcemy uwielbiać Ciebie Panie
Chcemy zobaczyć flagę Jezusa
Chcę Panie sławić Cię wciąż
Chcę do Ciebie podobnym być Jezu
Chcę dziękować za poranek
Chcę mocy
Chrystus Pan
Chrystus jest życiem mym
Chwalcie dziś Pana
Chwalimy Pana dziś
Chwalmy Go
Chwalę Ciebie Panie
Chwalę Cię Panie
Chwała, chwała
Ci, co w Chrystusie chrzczeni są
Cieszę się, Jezus zbawił mnie
Czcijmy Jezusa
Czekam na Ciebie
Czy to prawda, że gdy modlimy się
Daj miłość
Dałeś mi życie
Do Ciebie Panie woła dusza moja
Do Pana ręce podnieśmy swe
Dobrze jest kochać Zbawcę
Dotknij mnie
Dotknął mnie dziś Pan
Dzisiaj w Betlejem
Dziękczynienie
Dziękować Ci Panie chcę
Dziękuj Mu
Dziękuję Boże Ci, że życie dałeś mi
Dziękuję mój Jezu
Dziś przychodzę przed Twój tron
Gdy wokoło straszna burza
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
Godzien chwały
Godzien chwały jest Baranek
Godzien, o godzien jest Bóg
Głowa, ramiona
Głośno do Pana wołam
Hosanna
I saw the light
Idę sobie i patrzę
Idź Jonaszu
Ja nie wstydzę się
Jak dobrze razem dziś tu być
Jak ożywczy deszcz
Jakże cenna jest
Jedynie w Bogu
Jest jedno ciało
Jestem tego pewien
Jesteś Królem
Jesteś dobry dla mnie zawsze
Jesteś powietrzem mym
Jesteś radością mojego życia
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
Jezu miłości duszy mej
Jezu miły duszy mej
Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest
Jezu, świętujemy dziś zwycięstwo Twe
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Królem naszym jest
Jezus daje nam zbawienie
Jezus jest mym Panem
Jezus jest mym Panem 2
Jezus jest tu
Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus powrócić wkrótce ma
Jezus zwyciężył
Jezus, Jezus ile treści w imieniu tym
Jezus, Jezus, Boży Syn, jedyny Pan
Jezus, Jezus, Jezus
Jeśli lud mój
Jeśli na piasku zbudujesz swój dom
Każdy człowiek duży, mały
Każdy dzień upewnia mnie
Kiedy milknie już muzyki dźwięk
Kim jesteś
Kocham Ciebie Panie
Kocham Cię
Kocham więc nie muszę się bać
Kto porusza się po wodach
Kto stworzył
Któż jest Bogiem jeśli nie nasz Pan
Któż jest tak jak Ty
Lepszy jeden dzień
Lulajże Jezuniu
Mate.O - Dałeś nam siebie
Mate.O - Jak to się stało
Mate.O - Powiem „tak”
Mate.O - Tak długo są sami
Mate.O - To była taka ciemna noc
Mate.O - Zamieszkaj w mym ogrodzie
Miłość Jezusa jest ponad wszystko
Miłość cierpliwa jest
Miłość da
My którzy wszystko liczymy
Mój Bóg jest źródłem
Mój Jezu, mój Zbawco
Mój Jezus, zbawiciel
Mów do mnie Panie
Na krzyżu tam
Nasz Pan to wspaniały wielki Bóg
Nie bój się
Nie chlubmy się tym
Nie ma innego
Nie ma innego Boga
Nie ma problemu
Nie ma za trudnych spraw
Nie mam nic co bym mógł Tobie dać
Nie szczycę się
Niech Ci błogosławi Pan
Niech Twój Święty Duch
Niech będzie chwała i cześć
Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Niech oczy twe ujrzą Bożej chwały blask
Niech przepływa strumień Ducha
Niech przyjmie chwałę i cześć
Niech płonie ogień
Niech wam błogosławi Pan
Niechaj zstąpi Duch Twój
Niepojęta Łaska
Niepojęty
Niepojęty-01
Nikt na świecie nie jest jak mój Pan
O Panie chcę Ci śpiewać pieśń
O miłości Twej zawsze śpiewać
O miłości Twej zawsze śpiewać chcę
Oczyść serce me
Oddajmy Panu cześć
Ojcze Światła
On Panem jest
Opowiem Tobie dziś jak Jonasz
Oto Pan
Otwórz me oczy
Otwórz me oczy, o Panie
Pan Bóg Twój idzie
Pan Bóg jest moim Pasterzem
Pan dobry jest
Pan jest Pasterzem moim
Pan mnie strzeże
Pan wywyższony
Pan łaske słabym dał
Pan łaskę słabym dał
Panie Tyś, cenniejszy jest od srebra
Panie chwalę imię Twe
Panie mym pragnieniem
Panie nasz potrzebujemy Cię
Panie pragnę kochać Cię
Panie sławię Imię Twe
Panuj we mnie dziś
Pewnego dnia Noe do lasu wszedł
Piosenka Hip-hop'opwa - Revolutionary 2005
Piosenka Hip-hop’opwa - Revolutionary 2005
Pokój jak rzeka, miłość jak górski wiatr
Powietrzem dla mnie jest
Powróćmy dziś do Pana
Prawda jedyna
Przed Tronem Twym stoimy
Przez Jezusa krew
Przybieżeli do Betlejem
Przyjaciela mam
Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się
Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze
Przyszedł bezbronny
Psalm 40
Psalm 63
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Radość wypełnia duszę mą
Royalski
Ręce me wznoszę
Schowaj mnie
Serce oddaję Ci
Serce uwielbienia
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
Skałą mój Bóg...Wyznanie
Skrusz moje serce
Spocznij na nas
Stojąc tu w Twej obecności
Stwórz serce czyste we mnie
Stójmy razem
Są chwile jak ta gdy śpiewam Ci pieśń
Słodkie imię Jezus
Słyszę już armii Pana głos
Tak Bóg umiłował
Tak jak góry wokół są Jeruzalem
Tak jak jeleń
Tak jesteś godzien chwały i mocy
Taki duży taki mały może Świętym być
Tam na krzyżu, na Golgocie
To nasz Bóg
Tobie chór aniołów
Twe światło jest na drodze mej
Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twój krzyż
Twój święty żar niech spadnie na nas z nieba
Ty jesteś Bogiem mym
Ty jesteś skałą
Ty jesteś skałą zbawienia mego
Tylko Bóg odwagę daje nam
Tylko Ty rozjaśniasz mrok
Tylko Tyś jest godzien chwały
Tyś jak skała
U Pana dziś
U Twych stóp
Uderzą na miasto
Uszy, oczy ręce dwie
Uwielbiam Cię bo jesteś godzien
Uwielbijmy Boga naszego
W cieniu Twoich rąk
W każdej chwili będę chwalić Ciebie Panie
W sercach naszych wznieśmy Panu cześć
Wejdź do Pańskich bram
Wielbić mego Pana Chcę
Wielkiej miłości Twej nie zatrzyma
Wiem że jestem, że ty myślisz o mnie
Większy jest Ten
Wspaniałym Panem Tyś
Wszyscy razem
Wszyscy spragnieni
Wszystkie narody
Wszystko Panie Ciebie chwali
Wysławiajcie imię Pańskie
Wywyższajmy Pana
Włożył w moje usta nową pieśń
Wśród nocnej ciszy
Wśród tylu trosk
Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Ześlij deszcz
Ziemia
Zimowisko 2011 - Ja chcę być
Zmartwychwstał Pan
Złącz Panie razem nas
Łaską jesteśmy zbawieni
Śpiewaj Panu dziś nową pieśn
Śpiewajcie Bogu pieśni chwały
Światło Twojej miłości Panie
Święte imię Jezus
Świętemu Bogu oddaj cześć
Święty Pan Wszechmogący Król
Święty, święty, święty
Źródło uwielbienia