Український переклад програми Sublime Text 3
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Default
README.md
sublime3ukr.jpg

README.md

Український переклад програми Sublime Text 3

Sublime Text 3 - популярний кросплатформений текстовий редактор та IDE з підсвіткою синтаксису та підтримкою плагинів. Свою неабияку популярність редактор здобув саме через свою гнучку архітектуру, підтримкою додатків на мові Python. Однак за замовчуванням Sublime Text 3 не містить локалізацій, відмінних від англійської. І якщо російський переклад легко шукається та встановлюється, то з українським не все так просто. Не знайшовши перекладу українською, вирішив зробити його сам. І результат своєї роботи, звісно ж, роблю публічним. Переклад вільний до розповсюдження. alt tag


Встановлення

Завантажте файли з цього git, ропакуйте архів. Серед розпакованих файлів знайдете теку Default, в ній файли з розширенням .sublime-menu. Це і є наш переклад. Саме ці файли скопіюйте в наступні теки (в залежності від операційної системи):

Операційна система Каталог локалізації
Windows 7/8/10 c:\Users\Ім'я_користувача\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\Default\
Windows XP C:\Documents and Settings\Ім'я_користувача\Application Data\Sublime Text 3\Packages\Default\
Windows (портативна установка) \тека зі встанвленим_Sublime_Text\Data\Packages\Default\
OS X ~/Library/Application Support/Sublime Text 3/Packages/Default/
Linux ~/.config/sublime-text-3/Packages/Default/

Якщо теки Defaults за вищевказаними адресами не існує, то створіть її. Зверніть увагу! Назва теки (особливо це стосується Linux) обов'язкво повинна починатись з великої літери. В інакшому випадку можуть виникнути проблеми.

Якщо за наведеними вище шляхами такі файли існують, то замініть їх. І все - редактор українізовано!

Зворотній зв'язок

У разі знаходження помилки в тексті або якщо Ви хочете запропонувати кращий варіант перекладу, то можна поступити наступним чином:

  • Вносьте свої комміти на гітхабі
  • Пишіть мені на електронну пошту
  • Пишіть мені у Facebook
  • Шукайте мене у Кривому Розі :)

Щасти вам!