Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekilex

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteem

Olulisemad tehnoloogiad

 • Java JDK 8 (x64 u144)
 • Apache Maven 3.5.0
 • Spring Boot 2.3.0
 • Spring Framework 5.2.6
 • Spring Security 5.3.2
 • Thymeleaf 3.0.9
 • Jooq 3.13.2
 • Postgres 9.6

Rakenduslikud moodulid

 • ekilex/ekilex-app
 • ekilex/wordweb-app
 • ekilex/ekistat-app
 • ekilex/ekilex-etl (aegunud)
 • ekilex/eve-app (aegunud)

Tugimoodulid

 • ekilex/eki-common
 • ekilex/ekilex-rus-morph

Ehitamine

ekilex>mvn clean install

Veebirakenduste käivitamine Spring Boot Tomcat pistaku abil

ekilex/ekilex-app>mvn spring-boot:run

ekilex/ekilex-app>mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev

http://localhost:5555/ (html)

http://localhost:5555/api/* (json)

ekilex/wordweb-app>mvn spring-boot:run

ekilex/wordweb-app>mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev

http://localhost:5577/ (html)

Muud tehn operatsioonid

Andmebaasi tabelite proksi-klasside genereerimine (kasutatakse ainult arenduses, pärast andmebaasi struktuuri muudatusi):

ekilex>mvn compile -D skip.jooq.generation=false

Detailsemalt kõigest: