Førsteårsprojekt med krak data
Java JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
.settings
src/dk/itu/grp11
.classpath
.project
README

README

Førsteårsprojekt til Bachelor i Softwareudvikling på IT Universitetet i København af
Gruppe 11
Anders Højmark
Christian Henriksen
Kewin Pedersen
Lauge Djuraas
Michael Søby Andersen