Mutlak satır/sütun ların bulunması, Kapsanan satır/sütun ların bulunması, Sezgisel Rota algoritması
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
KapsamalarVeSezgiselRota
KapsamalarVeSezgiselRota.sln
LICENSE
README.md

README.md

Minimum Kapsamalar Ve Sezgisel Rota Algoritmasi

Minimum Kapsamalar Nedir ?

 • Minimum kapsamalar bize en düsük maliyetle veya en az sayida eleman kullanarak en çok isi yapabilmemizi saglar.Örnegin bir nöbet çizelgesi olusturulacak ise kisi sayisi kadar satir ve gün sayisi kadar sutun olusturulur, kisilerin musait oldugu günler belirlenir ve tabloya yerlestirilir sonrasinda minimum kapsama adimlari uygulandiginda en az kisi ile en çok verim elde edilir, daha dogrusu tüm günler kapatilmis olur.

Minimum Kapsamalar Nasil Yapilir ?

 • Minimum kapsamalarda öncelikli olan sey mutlak satir bulmaktir, bu yüzden sürekli olarak mutlak satir aranir bulunamaz ise tekrar kapsama islemleri veya satir silme islemleri uygulanarak tekrar aranir. Bulunan mutlak satirlar kapsamaya yazilir.Bu islemler bos matris elde edilinceye kadar devam eder.

Mutlak Satir Nedir ?

 • Sutun agirlik degeri 1 olan degerin bulundugu satir "mutlak satir" olarak adlandirilir.

Minimum Kapsamalarin Adimlari

 1. Matrisin sutunlarindaki 1'ler sayilir ve o sütunun agirligi olarak altina yazilir.

 2. Agirlik degeri 1 olan sutun varmi diye bakilir.Eger bulunur ise bulunan sutun hangi satirda 1 degerini almis bulunur ve bulunan satir mutlak satir olarak isaretlenir. Mutlak satir bastan sonra taranarak icerisinde 1 bulunan hücrelerin ait oldugu sutunlar tablodan silinir , mutlak satir olarak isaretlenen satir tablodan silinir ve mutlak satir kapsamalara yazilir.

 3. Eger agirlik degeri 1 olan sutun bulunamaz ise yani mutlak satir bulunamaz ise satir kapsamalarina bakilir. Satir kapsamalarinda her satir birbiri ile ikiser ikiser karsilastirilir. Bir satir diger satir ile ayni degerlere sahip ve baska degerlere de sahip ise bu satir diger satiri kapsar ve diger satir silinir.Bu islemler yapildiktan sonra tablo güncellenir ve tekrar mutlak satir aranir. Mutlak satir bulunamaz ise satir kapsamalarina tekrar bakilir yani 3.adim tekrar uygulanir. Eger ki birbirini kapsayan satirlar bulunamaz ise sutun kapsamalarina bakilir yani 4.adima geçilir.

 4. Eger hiçbir satir birbirinin alt kümesi degil ise yani birbirini kapsamiyor ise sütun kapsamalarina bakilir.Sütun kapsamalarinda her sütun birbiri ile karsilastirilir , eger bir sutun diger bir sutun ile ayni degere sahip ve sadece 1 fazla degere sahip ise 1 fazla degere sahip olan sutun tablodan silinir.Bu islemler yapildiktan sonra tablo güncellenir ve mutlak satir aranir , bulunamaz ise mutlak satir aranir eger o da bulunamaz ise tekrar sütun kapsamalarina bakilir , bulunamaz ise sezgisel rota algoritmasi'na yani 5. adima geçilir.

 5. Eger hiç mutlak satir , satir kapsamasi veya sütun kapsamasi yok ise sezgisel rota algoritmasindan yararlanilir. Bu adimda satirlarin agirliklari hesaplanir. Öncelikle en düsük agirlik degerine sahip sütunlar isaretlenir ardindan o sütunlarin bulundugu satirlar isaretlenir. Isaretlenen satirlar bastan sona taranir ve 1 degerine sahip olan hücrelerin ait oldugu sütunlarin agirliklari "1/Sutun agirligi" seklinde alinir birbiri ile toplanir. Çikan sonuç matrisdeki o an bulunan toplam satir sayisi ile çarpilir.Bulunan sonuc o satirin agirligi olarak bulunur ve satirin kenarina yazilir.Bu islemler en düsük agirlik degerine sahip olan bütün sutunlar için yapildiktan sonra bulunan satir agirliklarindan en düsük agirliga sahip olan satir tablodan silinir. Bu islem gerçeklestikten sonra program tekrar 1.adima döner. Agirliklari günceller , mutlak satir arar , satir kapsamasi arar , sütun kapsamasi arar hicbiri yok ise yine bu adim uygulanir bu islemler bos matris elde edilene kadar devam ettirilir.

Sezgisel Rota Algoritmasi Nedir ?

 • Sezgisel rota algoritmasi , en düsük degere sahip olan sutunlarin bulunup o sutunlarin hangi satirlarda yer aldigini ve o satirin agirliginin hesaplanmasi , hesaplanan degerlere göre en düsük agirliga sahip olan satirin tablodan silinmesidir.

Sezgisel Rota Algoritmasinin Adimlari

 1. Sütun agirliklari hesaplanir ve en düsük agirliga sahip sütunlar isaretlenir.

 2. Isaretlenen degerler arasinda 1 degeri yani mutlak satir olusturabilecek sütun varmi bakilir , varsa bulunan sütunun bulundugu satira gidilerek o satir isaretlenir.Isaretlenen satir bastan sona taranir ve 1 degerine sahip olan hücrelerin bulundugu sütunlar tablodan silinir.Mutlak satir olarak isaretlenen satir da tablodan silinir ve kapsamalara yazilir. Mutlak satir bulunamaz ise sezgisel rota algoritmasindan yararlanilir yani 3.adima geçilir.

 3. Bu adimda en düsük agirliklara sahip olan , isaretlenen sütunlarin bulundugu satirlar bulunur. Bulunan satirlar bastan sona taranir ve 1 degerine sahip olan hücrelerin ait oldugu sutunlarin agirliklari 1/Sütun agirligi seklinde alinir ve birbiri ile toplanir.Toplanan degerler matris de o an bulunan satir sayisi ile çarpilir ve agirlik hesaplanmis olur. Hesaplanmis olan bu agirlik satirin kenarina yazilir. Bu islemler en düsük agirliga sahip olarak isaretlenen bütün sutunlara ait satirlar için yapilir ve en son hesaplanan agirliklar arasindan en düsük agirliga sahip olan satirlar tablodan silinir.Bu islem yapildiktan sonra tekrar dan 1.adima dönülür yani tablo güncellenir ve mutlak satir aranir bulunamaz ise yine bu adim uygulanir, bu islemler bos matris elde edilene kadar devam ettirilir.