Arduino ile Continuous Integration Kullanımı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml
README.md

README.md

Arduino ile Continuous Integration Kullanımı

Arduino projelerinizi test etmek için Travis CI servisinin entegresini sağlar.

Ayrıntılar için: Arduino ile Continuous Integration Kullanımı

Sorunlar ve Katkıda Bulunmak:

  • Hatalar ve öneriler için Github üzerinden veya Twitter(@kerimkaandonmez) üzerinden ulaşabilirsiniz.