"Horticulture is the science, technology and business involved in intensive plant cultivation for human use." /Wikipedia/
Other PHP Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Arduino/OpenHortController
License
Rooter
Web
README.md
System.mm

README.md

OpenHort kertészeti vezérlő rendszer

Az openHort projekt nyíltforrású informatikai eszközöket kíván nyújtani a mezőgazdasággal, azon belül is a kertészettel foglalkozóknak.

Alapvető célok:

  • Környezeti paraméterek, növény paraméterek, mérése, tárolása egy központi adatbázisban. (hőmérséklet, páratartalom, levélhőmérséklet, levélszín, stb.)
  • Növény paraméterek manuális méréseit be lehessen illeszteni az adatbázisba. (méret, terméstömeg, szín, stb.)
  • Az adatokon végezzen számításokat. (átlagok, effektív hőösszeg, optimumtól való eltérés, stb.)
  • Beavatkozó szervek működtetése. (pumpák, kapcsolók, ablaknyitók, stb.)
  • Legyen bármely kertész által összeépíthető és üzemeltethető!!

Arduino

Jelenleg egy arduino mér, és kezeli a beavatkozó szerveket. Ennek a forrása található az Arduino mappában. TimeAlarm library használatával vannak időzítve az események, majd USB-n kiküldi logokat.

Rooter

A külvilággal egy Asus WL500g rooter köti össze, rajta OpenWRT Bbackfire 10.03.1 fut. Ennek az USB-portjára van dugva az arduino.
Kommunikál az arduinoval. Beállítja az időt, szűri és továbbítja az arduino logjait a web felé.

Web

Az openhort.ártó.hu (igen, ékezetes) fut az uploadData.php Az adatbázis megtekinthető itt: http://openhort.ártó.hu/arduino_data/displayData.php