Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
Web
 
 
 
 
 
 

README.md

OpenHort kertészeti vezérlő rendszer

Az openHort projekt nyíltforrású informatikai eszközöket kíván nyújtani a mezőgazdasággal, azon belül is a kertészettel foglalkozóknak.

Alapvető célok:

  • Környezeti paraméterek, növény paraméterek, mérése, tárolása egy központi adatbázisban. (hőmérséklet, páratartalom, levélhőmérséklet, levélszín, stb.)
  • Növény paraméterek manuális méréseit be lehessen illeszteni az adatbázisba. (méret, terméstömeg, szín, stb.)
  • Az adatokon végezzen számításokat. (átlagok, effektív hőösszeg, optimumtól való eltérés, stb.)
  • Beavatkozó szervek működtetése. (pumpák, kapcsolók, ablaknyitók, stb.)
  • Legyen bármely kertész által összeépíthető és üzemeltethető!!

Arduino

Jelenleg egy arduino mér, és kezeli a beavatkozó szerveket. Ennek a forrása található az Arduino mappában. TimeAlarm library használatával vannak időzítve az események, majd USB-n kiküldi logokat.

Rooter

A külvilággal egy Asus WL500g rooter köti össze, rajta OpenWRT Bbackfire 10.03.1 fut. Ennek az USB-portjára van dugva az arduino.
Kommunikál az arduinoval. Beállítja az időt, szűri és továbbítja az arduino logjait a web felé.

Web

Az openhort.ártó.hu (igen, ékezetes) fut az uploadData.php Az adatbázis megtekinthető itt: http://openhort.ártó.hu/arduino_data/displayData.php

About

"Horticulture is the science, technology and business involved in intensive plant cultivation for human use." /Wikipedia/

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.