Permalink
Browse files

Remove dashboard welcome message

  • Loading branch information...
1 parent e0e8cad commit 595901f3511ab09ba9d8cda1a491325ba1a00d93 @nlalonde nlalonde committed Mar 5, 2013
@@ -630,7 +630,6 @@ cs:
dashboard:
title: "Administrátorský rozcestník"
- welcome: "Vítejte v administrátorské sekci."
version: "Verze Discourse"
up_to_date: "Používáte nejnovější verzi Discourse."
critical_available: "Je k dispozici důležitá aktualizace."
@@ -633,7 +633,6 @@ en:
dashboard:
title: "Admin Dashboard"
- welcome: "Welcome to the admin section."
version: "Installed version"
up_to_date: "You are running the latest version of Discourse."
critical_available: "A critical update is available."
@@ -637,7 +637,6 @@ fr:
dashboard:
title: "Panel d'administration"
- welcome: "Bienvenue dans la section administration."
version: "Version de Discourse"
up_to_date: "Vous utilisez la dernière version de Discourse."
critical_available: "Une mise à jour critique est disponible."
@@ -630,7 +630,6 @@ pseudo:
title: ! '[[ Ďíščóůřšé Áďɱíɳ ]]'
dashboard:
title: ! '[[ Áďɱíɳ Ďášĥƀóářď ]]'
- welcome: ! '[[ Ŵéłčóɱé ťó ťĥé áďɱíɳ šéčťíóɳ. ]]'
version: ! '[[ Íɳšťáłłéď νéřšíóɳ ]]'
up_to_date: ! '[[ Ýóů ářé řůɳɳíɳǧ ťĥé łáťéšť νéřšíóɳ óƒ Ďíščóůřšé. ]]'
critical_available: ! '[[ Á čříťíčáł ůƿďáťé íš áνáíłáƀłé. ]]'
@@ -630,7 +630,6 @@ sv:
dashboard:
title: "Översiktspanel"
- welcome: "Välkommen till adminsektionen."
version: "Installerad version"
up_to_date: "Du kör den senaste versionen av Discourse."
critical_available: "En kritisk uppdatering är tillgänglig."

0 comments on commit 595901f

Please sign in to comment.