RoR application mostly in ro_RO
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
log
public
script
test
tmp
vendor
website @ 1510800
.gitignore
.gitmodules
README.rdoc
Rakefile

README.rdoc

at this moment only in ro … :(

TrustSys

Motto:

...pentru un vas, care nu ştie către ce port se îndreaptă, nici un vânt nu este favorabil ...

Lucius Annaeus Seneca (cca.4 î.e.n. - 65 e.n.)

Scop:

Crearea, comercializarea şi întreţinerea unui produs informatic „TrstSys” care prin utilizarea lui
să permită clienţilor, implementarea unui sistem informatic propriu, în vederea îndeplinirii func-
ţiilor manageriale (previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control) atît la nivelul de
procesare a tranzacţiilor cît şi la toate nivelele de conducere (operaţională, tactică şi strategică).

Aplicaţia TrstSys este bazată pe framework-ul RubyOnRails (RoR). RoR este un excelent framework pentru crearea aplicaţiilor web 2.0.

Notă:
  Datorită folosirii intensive a elementelor de javascript (Prototype inclus nativ în ROR),
  se recomandă folosirea browser-ului Firefox 2.*-3.* (cu care afost testată aplicaţia), iar
  pentru a evita apariţia scrollbar-urilor (la navigare pe pagini) se recomandă o rezoluţie
  de min. 1280x1024.

Instalare

Se instalează ca orice aplicaţie RoR

Structura