Permalink
Browse files

Add zeelot to users list

  • Loading branch information...
1 parent 182de1a commit 4dc0ab0fd7eeb5a228b87eb80b8346db1fd3b68c @kiall committed Oct 12, 2011
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 manifests/users.pp
View
@@ -67,6 +67,18 @@
# "www-dev.kohanaframework.org",
# "www-forum.kohanaframework.org",
# "www-ci.kohanaframework.org",
+# "www-pear.kohanaframework.org"
+ ],
+ require => Group["developers"];
+ "zeelot":
+ ensure => present,
+ groups => [
+ "developers",
+# "www-kohanaframework.org",
+# "www-www.kohanaframework.org",
+# "www-dev.kohanaframework.org",
+# "www-forum.kohanaframework.org",
+# "www-ci.kohanaframework.org",
# "www-pear.kohanaframework.org"
],
require => Group["developers"];
@@ -109,4 +121,11 @@
key => "AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAwpzZ9IwKtKZXkVasS+FBod2Qo+mxLPSyQ4qZrEzE+LQiBoMMol9guJHgOLbMmH0ekL4tMm3e67oZaIaW/XoLeBPi86VnTXxw8UekJaQbpZNrCOxDuolvBqvsxJpYguw7TIJOnEKrdOfPPCgdAvfn3C24Ck+PL6LZ3TGAvreKqY7khhuEo5lKQayRhBnO3whmzh9ijnhYNuLV/c3uxQaWygm02jqqrhzM/BtNtpV/CjcGJdFIt96UFXdQPCS2rx+KEA0nR1uL0YuG1RDK2GoKmN8WG/jrdlQ08fcXZtoCHePI8eUG2hlMYO1pjLoiL/ZLB3mwkahGlZxK58bUmdNf2w==",
options => [],
require => Custom::User["samsoir"];
+ "zeelot3k@gmail.com":
+ ensure => present,
+ user => "zeelot",
+ type => "ssh-rsa",
+ key => "AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCvig5TpWLvR+JBqxSPqe3X0L4Xxkg0iN6PK/24v8GJCaljiKWkQrP7LDDw7hmoQo9dLMbvwJ9b38WZKjrYMEujGZEbL9YND3FfHSG7xT/GTVU/NntcjnjNnonIHwZcKU2ihZ01kMJrHmuWeB91V1xiebnvs9fWxbh/j8L+Ym/6VAKOuu/M+8OgwstjRj78/nCy9GRtfl/qJsysCp1HPPyzCYmuizp5P7YG+a39gSWkbArt8GYdlcvDCkF+KHGSPMmE/teB4ZrrBsG+Bs4+G8CA1HJHrFTbqy1zTJhbcCo3CzKpvcSlpsB0hase1XAA5lMqhhWLTOlcnQyo9IsC5vbj",
+ options => [],
+ require => Custom::User["zeelot"];
}

0 comments on commit 4dc0ab0

Please sign in to comment.