Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (28 sloc) 3.96 KB
utid date title _index description categories tags
20180313215413
2018-03-13 14:54:13 -0700
اتصال دامنه شخصی به صفحات گیت‌هاب و فعال کردن https با کمک cloudflare
cloudflare
اینترنت
cloudflare
https
گیت‌هاب
github

من برای مدیریت dns سایت از cloudflare استفاده می‌کنم و از اونجایی که این سایت رو به صورت استاتیک می‌سازم و از قابلیت صفحه‌های گیت‌هاب برای میزبانی استفاده می‌کنم دلایل زیادی برای این انتخاب دارم، مثلا فعال کردن https برای دامین یا استفاده از cdnهای cloudflar یا محافظت در مقابل حمله‌هایی که ممکنه به سایت بشه، لود شدن سریع‌تر سایت و... و تمام این امکانات رو هم با استفاده از نسخه‌ی رایگان این سرویس می‌گیرم، البته اگر از سرور خودتون استفاده کنید این امکانات رو میتونید خودتون روی سرور فعال کنید، اما اگر دانش یا وقت کافی برای مدیریت سرور نداشته باشیم باز هم استفاده از سرویس‌هایی مثل cloudflare راه مطمین‌تری هست که میدونیم تقریبا به صورت تمام وقت فعال هستن و توسط افراد با تجربه‌ای هم مدیریت و اداره میشن.

اما این مواردی که گفتم چه اهمیتی دارن؟ مثلا چرا باید مهم باشه که از https استفاده کنیم؟ بزارید به صورت ساده و خلاصه یه نگاه به تفاوت http و https بندازیم. وقتی از http استفاده می‌کنیم هر کسی که بین ما و سایت مورد نظر باشه میتونه محتوای ارسال و دریافت شده رو، شامل متن سایت، رمزهایی که وارد می‌کنیم، عکس‌هاو هرچیز دیگه‌ای رو میتونه ببینه و حتی تغییر بده. اما وقتی از https استفاده میکنیم داده‌های رد و بدل شده رمز نگاری میشه و برای افراد و کامپیوترهایی که بین ما و سایت موردنظرمون هستن غیرقابل فهم.

خوب چه کار کنیم که cloudflare رو به عنوان واسط بین دامین و گیت‌هاب فعال کنیم؟

۱ - اول مراجعه به cloudflare و ساختن یک اکانت.

۲ - وارد کردن نام سایت و کلیک بر روی begin scan

add site

صبر کنید تا اسکن تمام شود، تمام dnsهای فعال روی سایت نمایش داده می‌شوند و dnsهای جدیدی به شما برای جایگزین کردن پیشنهاد می‌شود. به پنجره‌ مدیریت دامین خود بروید و dnsهای cloudflare را با dns های خودتان جایگزین کنید. باید بین چند دقیقه تا چند ساعت، صبر کنید تا dnsهای جدید بر روی دامین شما فعال شود. بعد از فعال شدنشنان، میتوانیم از این به بعد dnsهای خودمان را با استفاده از cloudflare مدیریت کنیم.

برای مثال من ۲ رکورد A ساخته‌ام که به IPهای گیت هاب اشاره میکنند و یک cname برای یکی کردن آدرس سایت با و بدون www

type name value
a site.com 192.30.252.153
a site.com 192.30.252.154
CNAME www site.com

تمام شد، به همین سادگی. البته خیلی چیزهای بیشتری برای تنظیم کردن در پنل مدیریت هست که منتظر شما هستند.

You can’t perform that action at this time.