Cyberpipes visualisations
JavaScript Python CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
d3
data
events-in-time
impact-graph
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Kiberpipine vizualizacije

Kiberpipa ima bogato zgodovino, ki lahko zgleda precej bolj zanimiva če te podatke spravimo v par vizualizacij.

Zaenkrat imamo

* impact-graph, ki prikazuje kje vse po svetu so pristali pipci

Plan/ideje

* Po navdihu http://www.culture.si/en/Festivals_in_Slovenia_2013, število dogodkov po mesecih
* Dogodki po času z številom obiskovalcev kot radijem

Nekaj osnovne statistike

Povprečno število obiskovalcev za vse dogodke

select avg(visitors) from org_event;
     avg
16.3190519598906108

Povprečno število obiskovalcev ko imamo podatek

# select avg(visitors) from org_event where visitors>0;
     avg
---------------------
 26.2878120411160059
(1 row)

Dogodki z več kot 100 obiskovalci

# select id, title, visitors from org_event where visitors>100;
 id |              title               | visitors
------+--------------------------------------------------------------+----------
 682 | Barcamp, Co-working in prihodnost izmenjave znanj      |   153
 1566 | #200: Slovenska startup scena                |   103
 818 | Google iz prve roke                     |   300
 1308 | HAIP 10 klubski večer                    |   210
 1220 | Hiša Franko: Molekularna kuhinja               |   230
 849 | MobileCamp Ljubljana                     |   219
 806 | MoMoSlo S02E03 - Hello Maemo!                |   117
 1386 | Prišli, videli, zmagali - DoubleRecall v Silciijevi dolini  |   160
 1435 | WebCampLjubljana                       |   160
 1259 | VIP večer s Petrom Florjančičem               |   168
 1251 | VIP večer z mag. Alešem Liscem                |   108
 1434 | VIP z dr. Ichakom Adizesom                  |   136
 1458 | MoMoSlo: S04E01: HTML5 vs. apps               |   126
 1491 | VIP večer s Francijem Zavrlom – Bistvo marketinga je zgodba |   137
 1457 | VIP večer z Milošem Čiričem - Zakaj je treba hoditi na kavo? |   162
(15 rows)

Število dogodkov z več kot 50 obiskovalci

# select count(*) from org_event where visitors>50;
 count
-------
  72
(1 row)

Število dogodkov po letih

# select date_trunc('year', org_event.start_date), count(*) from org_event group by date_trunc('year', org_event.start_date);
    date_trunc    | count
------------------------+-------
 2009-01-01 00:00:00+01 |  120
 2011-01-01 00:00:00+01 |  205
 2010-01-01 00:00:00+01 |  214
 2012-01-01 00:00:00+01 |  225
 2007-01-01 00:00:00+01 |  207
 2008-01-01 00:00:00+01 |  179
 2013-01-01 00:00:00+01 |  222
 2006-01-01 00:00:00+01 |  172

Število dogodkov po mesecih

# select date_trunc('month', org_event.start_date), count(*) from org_event group by date_trunc('month', org_event.start_date) order by date_trunc('month', start_date);

    date_trunc    | count
------------------------+-------
 2006-02-01 00:00:00+01 |   3
 2006-03-01 00:00:00+01 |  39
 2006-04-01 00:00:00+02 |  14
 2006-05-01 00:00:00+02 |  30
 2006-06-01 00:00:00+02 |  18
 2006-09-01 00:00:00+02 |   3
 2006-10-01 00:00:00+02 |  15
 2006-11-01 00:00:00+01 |  32
 2006-12-01 00:00:00+01 |  18
 2007-01-01 00:00:00+01 |  28
 2007-02-01 00:00:00+01 |  25
 2007-03-01 00:00:00+01 |  20
 2007-04-01 00:00:00+02 |  32
 2007-05-01 00:00:00+02 |  22
 2007-06-01 00:00:00+02 |   8
 2007-09-01 00:00:00+02 |   3
 2007-10-01 00:00:00+02 |  25
 2007-11-01 00:00:00+01 |  18
 2007-12-01 00:00:00+01 |  26
 2008-01-01 00:00:00+01 |  13
 2008-02-01 00:00:00+01 |  13
 2008-03-01 00:00:00+01 |  22
 2008-04-01 00:00:00+02 |  25
 2008-05-01 00:00:00+02 |  27
 2008-06-01 00:00:00+02 |   8
 2008-09-01 00:00:00+02 |   3
 2008-10-01 00:00:00+02 |  19
 2008-11-01 00:00:00+01 |  28
 2008-12-01 00:00:00+01 |  21
 2009-01-01 00:00:00+01 |  12
 2009-02-01 00:00:00+01 |  13
 2009-03-01 00:00:00+01 |  15
 2009-04-01 00:00:00+02 |  16
 2009-05-01 00:00:00+02 |  15
 2009-06-01 00:00:00+02 |   4
 2009-09-01 00:00:00+02 |   4
 2009-10-01 00:00:00+02 |  14
 2009-11-01 00:00:00+01 |  13
 2009-12-01 00:00:00+01 |  14
 2010-01-01 00:00:00+01 |  11
 2010-02-01 00:00:00+01 |  16
 2010-03-01 00:00:00+01 |  17
 2010-04-01 00:00:00+02 |  19
 2010-05-01 00:00:00+02 |  26
 2010-06-01 00:00:00+02 |  15
 2010-08-01 00:00:00+02 |   1
 2010-09-01 00:00:00+02 |  10
 2010-10-01 00:00:00+02 |  31
 2010-11-01 00:00:00+01 |  44
 2010-12-01 00:00:00+01 |  24
 2011-01-01 00:00:00+01 |  23
 2011-02-01 00:00:00+01 |  18
 2011-03-01 00:00:00+01 |  21
 2011-04-01 00:00:00+02 |  26
 2011-05-01 00:00:00+02 |  28
 2011-06-01 00:00:00+02 |   9
 2011-07-01 00:00:00+02 |   6
 2011-08-01 00:00:00+02 |   8
 2011-09-01 00:00:00+02 |  10
 2011-10-01 00:00:00+02 |  20
 2011-11-01 00:00:00+01 |  19
 2011-12-01 00:00:00+01 |  17
 2012-01-01 00:00:00+01 |  15
 2012-02-01 00:00:00+01 |  21
 2012-03-01 00:00:00+01 |  28
 2012-04-01 00:00:00+02 |  16
 2012-05-01 00:00:00+02 |  15
 2012-06-01 00:00:00+02 |  13
 2012-07-01 00:00:00+02 |   2
 2012-08-01 00:00:00+02 |   7
 2012-09-01 00:00:00+02 |  13
 2012-10-01 00:00:00+02 |  31
 2012-11-01 00:00:00+01 |  39
 2012-12-01 00:00:00+01 |  25
 2013-01-01 00:00:00+01 |  23
 2013-02-01 00:00:00+01 |  38
 2013-03-01 00:00:00+01 |  50
 2013-04-01 00:00:00+02 |  45
 2013-05-01 00:00:00+02 |  27
 2013-06-01 00:00:00+02 |  25
 2013-07-01 00:00:00+02 |   5
 2013-10-01 00:00:00+02 |   6
 2013-11-01 00:00:00+01 |   2
 2013-12-01 00:00:00+01 |   1
(84 rows)

Delavnice

# select count(*) from org_event where project_id=3;
 count
-------
  89