Skip to content
Foto's over de Wereld, link naar site:
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.cache
dist
fonts
images
.DS_Store
.gitattributes Initial commit Nov 19, 2019
.gitignore update Nov 28, 2019
README.md
bundle.js Interactie 01 Nov 21, 2019
index.html
index.js
package-lock.json update Nov 28, 2019
package.json
rollup.config.js
styles.css

README.md

Frontend-Data

Netlify Status

Het concept

Een wereldkaart waarop alle foto's uit de collectie worden geplot. Je kunt hierdoor de foto's zien op de kaart, en zien waar ze zijn gemaakt. Ook kun je over de foto's heen bewegen voor details en kun je door de tijd heen klikken. Hieronder een screenshot van mijn website:

ScreenshotSite

Beschrijving

Op de wereldkaart zie je foto's uit de collectie op de kaart geplot. De doelgroep is heel breed, het kan eigenlijk voor iedereen leuk zijn om te zien. Omdat de foto's heel variërend zijn is het leuk om er naar te kijken. Wanneer je met de muis over de foto's beweegt, zie je links op de pagina de details. Hier zie je de foto in het groot met de titel, de plaatsnaam met het land en het jaartal. Ook kun je door de tijd heen klikken, je ziet de foto's op de kaart dan veranderen en bovenaan zie je hoeveel foto's er uit die tijd zijn. Verder kun je ook in- en uitzoomen op de kaart.

Schetsen

Voor mijn idee heb ik ook geschetst, ik ben verder gegaan op mijn vorige concept. Toen had ik alleen nog statische foto's op de kaart, zonder interactie. Hieronder zie je mijn schetsen op papier en digitaal:

Installatie D3

In je html kun je het volgende schrijven om D3 te gebruiken:

 <head>
  <script src="https://unpkg.com/d3@5.11.0/dist/d3.min.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/topojson@3.0.2/dist/topojson.min.js"></script>
 </head>

Vervolgens kun je in je javascript modules van D3 importeren.

Als je mijn project wil gebruiken kun je het volgende in de command line invoeren:

git clone https://github.com/kimgarrard/frontend-data.git

Je kunt ook rechtsboven op clone or download klikken.

Data

De data die ik heb gebruikt komt van https://collectie.wereldculturen.nl/. Dit is een verzameling van allerlei objecten over de hele wereld van vroeger. Deze data is enorm breed en kan variëren van maskers uit Afrika tot foto's van dansende mensen in Azië.

Voor mijn eigen idee heb ik gebruikt

 • Objecten met type foto
 • Titel van deze objecten
 • Foto van de objecten
 • Longitude en latitude
 • Land waar ze vandaan komen
 • Jaartal van deze objecten

Mijn query heb ik zo geschreven dat deze alleen foto's bevat met een exact jaartal. Ook heb ik group by title gedaan, omdat hierdoor alleen unieke foto's tevoorschein komen.

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX edm: <http://www.europeana.eu/schemas/edm/>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX hdlh: <https://hdl.handle.net/20.500.11840/termmaster>
PREFIX wgs84: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX gn: <http://www.geonames.org/ontology#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
# een foto per lat long (met type, img, lat en long van de plaats
SELECT (SAMPLE(?cho) AS ?cho)
	?title
    (SAMPLE(?title) AS ?title)
    (SAMPLE(?typeLabel) AS ?type)
    (SAMPLE(?img) AS ?img)
	(SAMPLE(?placeName) AS ?placeName)
    (SAMPLE(?landLabel) AS ?landLabel)
	(SAMPLE(?date) AS ?date)
	(SAMPLE(?lat) AS ?lat)
	(SAMPLE(?long) AS ?long)

WHERE {
 # vind alleen foto's
 <https://hdl.handle.net/20.500.11840/termmaster1397> skos:narrower* ?type .
 ?type skos:prefLabel ?typeLabel .
 ?cho edm:object ?type .

 ?cho edm:isShownBy ?img .
 ?cho dc:title ?title .

 # vind bij de plaats van de foto de lat/long
 ?cho dct:spatial ?place .
 ?place skos:prefLabel ?placeName .
 ?place skos:exactMatch/wgs84:lat ?lat .
 ?place skos:exactMatch/wgs84:long ?long .

 # vind bij de plaats het land
 ?place skos:exactMatch/gn:parentCountry ?land .
 ?land gn:name ?landLabel .

 ?cho dct:created ?date .
 BIND (xsd:gYear(?date) AS ?year) .
 FILTER (?year < xsd:gYear("2100"))

 FILTER langMatches(lang(?title), "ned")

} GROUP BY ?title 

Lege waardes

Er komen geen lege waardes uit de data zelf. Elke foto heeft een titel, een afbeelding, een jaartal, een longitude & latitude en een land. Niet alle plaatsen / landen hebben een object, dit zou je ook kunnen zien als lege waardes. Bij deze plaatsen laat ik de foto niet zien op de kaart.

Data opgeschoond en genest

De data die uit deze query komt heb ik ook opgeschoond. Zo heb ik ervoor gezorgd dat voor alle images 'https' komt te staan, in plaats van 'http'. Ook heb ik een nieuwe key aangemaakt, namelijke dateRange. Dit is een range waar het jaartal binnenvalt. De data heb ik weer genest met als key de dateRange.

De data ziet er in mijn console log als volgt uit:

DataConsole

Features

 • Foto's geplot op een wereldkaart
 • Hoveren over de foto's, je ziet de foto groot met een titel, plaats en jaartal.
 • Klikken door de tijd, je ziet de verandering van de foto's
 • In- en uitzoomen op de kaart

Wat ik nog had willen doen

 • Mooiere kaart
 • Max. bij uitzoomen
 • Images in cache

Bronnen

Credits

 • Laurens, code van D3
 • Lennart, hulp met parcel en netlify
 • Kris, hulp met pushen naar github via Command Line
 • Manouk

Wat ik heb geleerd

 • Data opschonen
 • SPARQL meer leren
 • Werken met D3
 • Meer javascript kennis
 • Werken met parcel
 • Github pushen met Command Line
You can’t perform that action at this time.