Skip to content
Commits on May 7, 2012
 1. Statistikk ferdig

  committed May 7, 2012
Commits on May 6, 2012
Commits on May 3, 2012
 1. Produkt ut av drift

  committed May 4, 2012
 2. Endre kunde

  committed May 3, 2012
 3. Oppdatering ved endring

  committed May 3, 2012
Commits on Apr 30, 2012
 1. Brukerbehandling ferdig

  committed Apr 30, 2012
Commits on Apr 29, 2012
 1. Endre bruker er ferdig

  committed Apr 29, 2012
Commits on Apr 28, 2012
 1. @sgripsga

  Endret på GUIstatistikk

  sgripsga committed Apr 28, 2012
Commits on Apr 26, 2012
 1. @sgripsga
Commits on Apr 25, 2012
 1. @sgripsga

  En liten trykkfeil

  sgripsga committed Apr 25, 2012
 2. @sgripsga

  Endringer i Sql klassen: kobleTil er endret til kobleTilOK. ettersom …

  …det er en funksjon for å sjekke tilkobing til databasen.
  
  "Public Function Query" kobler opp mot databasen, spør og kobler ned databasen.
  
  Endret frmDatabasetest for å lese ut data fra databasen. Teste og funnet og.
  sgripsga committed Apr 25, 2012
 3. @sgripsga

  SQL databasetest

  sgripsga committed Apr 25, 2012
 4. Merge branch 'HEAD' of git@github.com:kimhist/HiSTProsjekt.git

  Birgitte Torgersen committed Apr 25, 2012
 5. statistikk1

  Birgitte Torgersen committed Apr 25, 2012
 6. Deleted prosjekt folder

  committed Apr 25, 2012
 7. @sgripsga
Commits on Apr 22, 2012
 1. @sgripsga
 2. @sgripsga
Commits on Apr 20, 2012
 1. Merge branch 'master' of git@github.com:kimhist/HiSTProsjekt.git

  Birgitte Torgersen committed Apr 20, 2012
 2. @sgripsga

  Oprettet en Sql klasse til bruk

  mot databasen
  sgripsga committed Apr 20, 2012
 3. Merge branch 'HEAD' of git@github.com:kimhist/HiSTProsjekt.git

  Birgitte Torgersen committed Apr 20, 2012
Commits on Apr 18, 2012
 1. @sgripsga
Commits on Apr 17, 2012
 1. GUI

  committed Apr 17, 2012
 2. Misc

  committed Apr 17, 2012
Commits on Apr 13, 2012
 1. @sgripsga
 2. Gitignore

  committed Apr 13, 2012
Something went wrong with that request. Please try again.