Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Commits on May 7, 2012
 1. Statistikk ferdig

  authored
Commits on May 6, 2012
Commits on May 3, 2012
 1. Produkt ut av drift

  authored
 2. Endre kunde

  authored
 3. Oppdatering ved endring

  authored
Commits on Apr 30, 2012
 1. Brukerbehandling ferdig

  authored
Commits on Apr 29, 2012
 1. Endre bruker er ferdig

  authored
Commits on Apr 28, 2012
 1. @sgripsga

  Endret på GUIstatistikk

  sgripsga authored
Commits on Apr 26, 2012
 1. @sgripsga
Commits on Apr 25, 2012
 1. @sgripsga

  En liten trykkfeil

  sgripsga authored
 2. @sgripsga

  Endringer i Sql klassen: kobleTil er endret til kobleTilOK. ettersom …

  sgripsga authored
  …det er en funksjon for å sjekke tilkobing til databasen.
  
  "Public Function Query" kobler opp mot databasen, spør og kobler ned databasen.
  
  Endret frmDatabasetest for å lese ut data fra databasen. Teste og funnet og.
 3. @sgripsga

  SQL databasetest

  sgripsga authored
 4. Merge branch 'HEAD' of git@github.com:kimhist/HiSTProsjekt.git

  Birgitte Torgersen authored
 5. statistikk1

  Birgitte Torgersen authored
 6. Deleted prosjekt folder

  authored
 7. @sgripsga
Commits on Apr 22, 2012
 1. @sgripsga
 2. @sgripsga
Commits on Apr 20, 2012
 1. Merge branch 'master' of git@github.com:kimhist/HiSTProsjekt.git

  Birgitte Torgersen authored
 2. @sgripsga

  Oprettet en Sql klasse til bruk

  sgripsga authored
  mot databasen
 3. Merge branch 'HEAD' of git@github.com:kimhist/HiSTProsjekt.git

  Birgitte Torgersen authored
Commits on Apr 18, 2012
 1. @sgripsga
Commits on Apr 17, 2012
 1. GUI

  authored
 2. Misc

  authored
Commits on Apr 13, 2012
 1. @sgripsga
 2. Gitignore

  authored
Something went wrong with that request. Please try again.