Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (13 sloc) 2.5 KB

Palvelun käyttöehdot

Palvelun yleiskuvaus

Palvelu on Kisallioppiminen.fi kurssihallinta-palvelu. Palvelu on käyttäjilleen maksuton.

Rekisteröityminen ja käyttäjäroolit

Kisällioppiminen.fi kurssihallinta-palvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja palvelun käyttäjärekisteriin.

Rekisteröinin yhteydessä kerätään nimi ja sähköpostiosoite.

Rekisteröityneen käyttäjän nimi näkyy palvelun toiselle käyttäjälle käyttäjän tallentamia tehtäviin liittyviä osaamistietoja, osallistuessaan toisen käyttäjän kurssille. Muita käyttäjistä tallennettuja tietoja ei välitetä ulkopuolisille. Ylläpito voi käyttää käyttäjärekisterissä olevia tietoja palvelun kehittämiseen liittyvään tiedottamiseen. Ylläpito ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Käyttäjällä on oikeus poistaa omia tehtäviin liittyviä osaamistietoja. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja harkintansa mukaan poistaa kurssinsa opiskelijan tuottamaa tietoa. Ylläpitäjillä on oikeus poistaa käyttäjän tiedot, mikäli käyttäjä toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Ylläpitäjän vastuu ja oikeudet

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eikä ole velvollinen korvaamaan käyttäjille palvelun käytön keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa verkkosivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Palvelun ylläpitäjä varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, lisätä tai poistaa sisältöjä, estää sivujen käyttö tai lopettaa palvelu.

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa käyttäjien tuottamista sisällöistä eikä palveluun linkitettyjen sivujen sisällöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa käyttäjän tallentaman sisällön säilymisestä palvelussa. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus tarkistaa käyttäjän tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö palvelusta, mikäli sisältö rikkoo palvelun käyttöehtoja. Palvelun ylläpitäjä ei ole korvausvelvollinen käyttäjän tallentaman sisällön tahallisesta tai tahattomasta poistamisesta palvelusta.

Palvelun ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden koska tahansa muuttaa palvelun käyttöehtoja. Muutoksista tiedotetaan käyttäjiä, joilla uudet käyttöehdot hyväksytetään.