Rozwiązania zadań z PA 2012
C++
Latest commit 43ce36b Nov 28, 2012 @kmagiera Readme.

README.md

Moje rozwiązania zadań z konkursu Potyczki Algorytmiczne 2012 Niektóre nie są poprawne, inne są nieoptymalne, czasami do rozwiązania wykorzystany był dodatkowy program.

Poniżej wynik jaki uzyskało każde z rozwiązań:

 • STO 10/10
 • WOJ 10/10
 • MEC 10/10
 • MAL 10/10
 • DOO 10/10
 • REN 10/10
 • BAN 10/10
 • TAN 10/10
 • ZIM 10/10
 • NOZ 10/10
 • WYP 7/10
 • KOR 10/10
 • DWO 10/10
 • FOS 7/10
 • PAJ 1/10