Skip to content

Releases: kmzbrnoI/hJOPmerger

v1.6.1

22 Jun 21:04
v1.6.1
Compare
Choose a tag to compare
 • New spnl format (do not use ';' etc.)
 • Minor changes.

v1.6.0

22 Sep 10:14
v1.6.0
Compare
Choose a tag to compare
 • Add support for PSt merging.
 • Code enhancements, refactorings.

v1.4.5

22 Nov 18:23
v1.4.5
Compare
Choose a tag to compare
 • Opravit slučování směrů návěstidel.

v1.4.4

16 Oct 08:52
v1.4.4
Compare
Choose a tag to compare
 • Opravit mergování oblastí řízení pomocných symbolů.

v1.4.3

01 May 19:52
v1.4.3
Compare
Choose a tag to compare
 • Spnl: řadit oblasti řízení podle jejich názvu.
 • Sonl: řadit bloky podle id.
 • Zpracovávat pomocné symboly a AC.
 • Umožnit export ihned po načtení dat.

v1.4.2

27 Mar 10:07
v1.4.2
Compare
Choose a tag to compare
 • Ukládat, jestli je na koleji místo pro číslo soupravy.
 • Ppdporovat opnl v1.3.

v1.4.0

09 Jul 09:32
Compare
Choose a tag to compare
 • Přidat podporu výkolejek.
 • Neexportovat bloky s id < 0.
 • Vylepšení zdrojového kódu.

v1.3.2

30 Apr 17:13
Compare
Choose a tag to compare
 • Ukládat čísla kolejí do spnl souboru.

v1.3.1: Opraveno mergování OŘ

07 Mar 09:34
Compare
Choose a tag to compare

Opraveno mergování oblastí řízení s různým názvem nebo zkratkou názvu.

Unicode

05 Feb 20:14
Compare
Choose a tag to compare

Všechny soubory v unicode.