Skip to content

Releases: kmzbrnoI/hJOPpanel

v1.17.0

05 Feb 13:49
v1.17.0
Compare
Choose a tag to compare
 • Umožnit maximalizovat okno.
 • Umožnit roztahovat okno.
 • Umožnit skrýt dolní lištu.
 • Ukládat pozici okna rizikové funkce (aby okno nepřekrývalo reliéf).
 • Zobrazit jméno souboru panelu v dalších oknech - pro rozlišení, kterému panelu okno patří.
 • Varovat při automatické autorizaci "superuživatel".
 • Opravit barvení nepřiřazeného PSt.

v1.16.3

08 Oct 20:14
v1.16.3
Compare
Choose a tag to compare
 • Úpravy barev dle ZTP-JOP: hnědá barva výluky, výchozí šedá barva prvků.
 • Správné zobrazení přejezdů při nepřerušovaném KO (nové počítání v editoru).
 • Spojitější průběh měření času.
 • Nezobrazovat prázdné závorky u HV, která nemají vyplněné číslo.
 • Další opravy a vylepšení.

v1.16.2

05 Jan 09:41
v1.16.2
Compare
Choose a tag to compare
 • Zobrazit hezky okna, když Windows škálování není 100 %.
 • Opravit barvy rámečku vlevo dole.
 • Implementovat oprávnění 'other' (červená DK).
 • Nezobrazovat názvy HV v trati.
 • Vylepšení zobrazování zpráv.
 • Zvětšit maximální délku štítku / výluky na 72 znaků.
 • Umožnit blikání čísla vlaku.
 • Refaktoring vysvětlivek menu.
 • Opravit zobrazení odpočtu času.
 • Drobné opravy.

v1.16.1

20 Mar 09:37
v1.16.1
Compare
Choose a tag to compare
 • vysv.csv: přidat 'STOP vlak'.
 • Implementovat nový protokol posílání čísla souprav v trati (doplněna
  možnost změnit pozadí).

v1.16.0

22 Sep 09:54
v1.16.0
Compare
Choose a tag to compare

Novinky proti verzi 1.14.9:

 • Umožnit zobrazit blok Pomocné stavědlo.
 • Implementovat podporu pro otevírání opnl v2.0 souborů.
 • Kompletní výměna souboru se symboly (Pst, výkolejky dolů apod.).
 • Aktualizace vysv.csv (pomocné stavědlo, simulační položky).
 • Větší refaktoring kódu (angličtina, nová syntaxe, ...).
 • Oprava drobných chyb.

v1.14.9

10 Dec 18:53
v1.14.9
Compare
Choose a tag to compare
 • Zobrazovat 4 RUČ na velkém panelu.
 • Opravit parsování prázdného seznamu lokomotiv.

v1.14.7

22 Nov 18:12
v1.14.7
Compare
Choose a tag to compare

Pozor: pro správnou funkci je nutný hJOPserver verze alespoň 5.0.11.

Novinky proti v1.14.4:

 • HV: umožnit zadat nové třídy HV.
 • HV: umožnit vytvořit HV na základě šablony.
 • Opravit barvení nebarvených výhybek.
 • Nový protokol vybarvování okolí návěstidla.
 • Opravit reset výhybky při odpojování.
 • Vylepšit výjimky čtení socketu.

v1.14.4

21 Aug 07:33
v1.14.4
Compare
Choose a tag to compare
 • Umožnit barevné pozadí rozjovačů (štítky apod.).
 • Implementovat nový protokol kliků v menu dopravní kanceláře.
 • Přidat vysvětlivky nových položek týkajících se ovládání zvuků
  přes menu DK.

v1.14.2

06 Jun 13:36
v1.14.2
Compare
Choose a tag to compare
 • Umožnit více stránek rizikové funkce.
 • Umožnit zobrazit stav v okně rizikové funkce.
 • Umožnit omezit max. rychlost soupravy.
 • Načítat nápovědy k číslům vlaků ze souboru.
 • Umožnit třídy přechodnosti hnacích vozidel.
 • Editace soupravy: přidat více místa na významy funkcí.
 • Zhezčit vykreslování pomocných bloků jako bloků AC.
 • Opravení a vylepšení kódu.

v1.13.0

27 Mar 10:13
v1.13.0
Compare
Choose a tag to compare
 • Vysokému panelu zobrazovat 4 chyby zároveň.
 • Umožnit poloviční DKS.
 • Rychlejší vykreslování panelu.
 • Podporovat opnl v1.3.
 • Umožnit přesun více lokomotiv zároveň do jiné OŘ.
 • Umožnit mazání více souprav zároveň.
 • Umožnit tmavězelenou barvu popředí.
 • Zakázat větší symboly na monitoru, na který se nevejdou.
 • Kontrolovat při spuštění regulátoru, že je regulátor dostupný.
 • Menší vylepšení kódu.