Skip to content

Releases: kmzbrnoI/hJOPserver

v5.6.0

05 Feb 14:41
v5.6.0
Compare
Choose a tag to compare
 • Doplnit funkconalitu "zpoždění uvolnění závěru při rozpadu vlakové cesty průjezdem vlaku".
 • Refaktoring okna editace jízdních cest - zobrazit pokročilé volby vždy, umožnit zadávat pomocí názvů.
 • Přejezd: umožnit zadat pokročilá pravidla pro ovládání pozitivy.
 • Přejezd: umožnit nekonečnou anulaci.
 • Umožnit konfigurovat, jestli se má výhybka ručně stavě standardně nebo nouzově.
 • Zamezit duplicitám ve významech funkcí.
 • Opravit zpomalování na "jiném bloku".
 • Jména bloků musí být unikátní.
 • Opravit prohozené směry zastávky.
 • Zobrazovat v tabulce uživatelů BAN.
 • Refaktoring okna konzole.
 • Indexovat v seznamech v GUI od 0.
 • Opravit chování rrEvent na x86-64 platformách.
 • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.

Verze dodávaných knihoven (nezměněny):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.3
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.6

v5.5.0

08 Oct 20:58
v5.5.0
Compare
Choose a tag to compare

Pozor: pro správné zobrazení reliéfu s hJOPserverem v5.5 je třeba aktualizovat hJOPpanel na verzi minimálně 1.16.3

 • Velké vylepšení bloku přejezdu - není třeba externí HW modul, umožněno použití standardních blikačů a dalších komerčních modulů, hJOP umí nově řešit kompletní logiku výstupů (blikače, zvonek, závory, ...).
 • Úprava barev pro panel dle ZTP-JOP (základní šedá + hněda výluka).
 • Zrušeno okno nastavení, vše přesunuto do hlavního okna.
 • Umožneny konfigurovatelné časy rušení JC a nouzových závěrů.
 • Nepřenášet na návěstní opakovač hJOPdriver návěst "posun dovolen".
 • PT server:
  • Umožnit zapnout a vypnout PN.
  • Přidat endpoint '/status'.
 • Odjezové návěstidlo může sloužit jako předvěst vjezdového návěstidla sousední stanice.
 • Umožnit zastavovat/zpomalovat u návěstidla a spouštět zvuky na základě ujeté vzdálenosti, nikoliv pouze na základě času.
 • IO blok: umožnit měnit stav i bez fyzického výstupu (vhodné pro interakci přes PT server).
 • Přejezdy v posunové cestě:
  • Zavírat vždy.
  • Opravit zavírání více přejezdů v cestě.
  • Není nutné zadávat zavírací úseky (zavírají se vždy).
 • Výhybka pod zámkem se i při obsazeném KO ručně přestavuje NEnouzovým povelem.
 • Při stavění JC dát závěr na trať ihned při začátku stavění, nečekat až na konec -> vyblokovat žádost o traťový souhlas.
 • Přidat možnost otevření diagnostického okna z menu v hlavním okně.
 • Umožnit konfigurovatelný počet zároveň přestavovaných výhybek v jízdní cestě.
 • Výhybka bez prostředků pro detekci volnosti: ruční stavění je vždy riziková operace.
 • Doplnění indikací v okně rizikové funkce při rizikových operacích.
  • Přejezd: při NOT> A ZUZ vypisovat obsazené KO.
  • NUZ: varovat při obsazeném KO.
  • NS+/NS-: varovat "KO bez detekce volnosti".
  • ZAK<: varovat obsazený KO.
  • ZAV<: varovat "blok v nouzové cestě".
 • Zásobník: pokud nastane při vykonávání povelu chyba, zásobník se přepne na přímou volbu.
 • DN: pokud jsou v cestě potvrzovací bariéry, je DN s potvrzením jako riziková funkce.
 • Umožnit zobrazení menu bloků při panelu v režimu "read-only", umožnit některé zobrazovací volby: zobrazení štítku, výluky, INFO vlak. STAV
  atd.
 • Přidat API pro odpojovač trakce (PT server).
 • Zámek: obnovit základní stav automaticky po pominutí chyby.
 • Zrušit PN, NOT a vybrané KO NUZ při odpojení posledního panelu pro ovládání.
 • Odstranit "Snadné spuštění" (nepoužíváno).
 • Lepší logování stavění jízdní cesty.
 • Mnohé další opravy chyb a vylepšení.

Verze dodávaných knihoven (změněny):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.3
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.6

v5.4.2

08 May 07:34
v5.4.2
Compare
Choose a tag to compare
 • Výhybka: varovat při štítku/výluce spojky.
 • Opravit přenášení návěsti na předchozí návěstilo: přenášet i pokud probíhá změna návěsti.
 • Opravit stavění JC při obsazené spojkové výhybce.
 • Opravit regexp matchování typů vlaků.
 • Vyladit nouzové zastavování vlaků: umožnit přesunout nouzově zastavený vlak, varovat při STOP vlak<.
 • Návěstidlo: neaktivovat binární výstup při návěsti "posun dovolen".
 • Umožnit bez načtené RCS knihovny více, než 16 vstupů na desku.
 • Blok IO: neukládat do souboru default hodnoty.
 • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.

Verze dodávaných knihoven (změněny):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.2 (oprava přijímání dat přes LI-USB-Eth)
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.6 (oprava přijímání dat přes LI-USB-Eth)

v5.4.1

12 Mar 14:32
v5.4.1
Compare
Choose a tag to compare

Tato verze především opravuje problémy objevené v releasu 5.4 až po vydání.

 • Opravit nastavení rychlostí při vjíždění do stanice.
 • Opravit nastavení traťové rychlosti při vyjíždění ze stanice na nevýhýbkovém KO.
 • Opravit nefunkční JC se zámky.
 • Refaktorovat hlavní logování - přidat loglevel.
 • Zprvoznit RCS tester při prázdných vstupech nebo výstupech.
 • Zodolnit proti problémům nahláešným testery (osvětlení, rychlosti).
 • Drobné opravy a vylepšení GUI.

Verze dodávaných knihoven (změněna):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.1
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.5

v5.4.0

26 Jan 09:48
v5.4.0
Compare
Choose a tag to compare

Nová minor verze hJOPserveru přináší větší množství větších změn.

 • Refaktoring mechanismu určování rychlostí vlaků.
  • Umožnit různé rychlosti v jízdních cestách pro různé typy souprav a třídy přechodnosti HV.
  • Umožnit různé rychlosti v tratích pro různé směry.
 • Blikat z nouzově zastaveným vlakem na reliéfu.
 • Umožnit stavět složené jízdní cesty mezi oblastmi řízení.
 • Zobrazit DK červeně, pokud oblast řídí jiný panel.
 • Nastavit traťovou rychlost vlaku, jakmile vlak opustí poslední výhybky (nikoliv až v trati).
 • Zobrazovat jména strojvedoucího ručně řízených vlaků ve spodní části reliéfu.
 • Umožnit zobrazit informace o vlaku pomocí nové volby INFO vlak (v trati, i u předvídaného vlaku).
 • Umožnit jiný vstupní a výstupní modul v okně testeru.
 • Umožnit různé otevírací události pro různé směry přejezdů.
 • Vylepšit stavová okna bloků, přidat stavové okna bloku návěstidlo.
 • Oprava drobných chyb, drobná vylepšení.

Pozor: zkontrolujte si po migraci, že rychlost v traťových úsecích se importovala do nové verze správně.
Zejména třídy přechodnosti hnacích vozidel. Přečtěte si nápovědu k určování rychlostí vlaků kliknutím na
pravé tlačítko v tabulce úpravy rychlostí.

Verze dodávaných knihoven (nezměněna):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.0
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.5

v5.3.4

27 Nov 21:02
v5.3.4
Compare
Choose a tag to compare
 • Blok IO: zobrazit skutečný stav vstupu i pokud ho změnil někdo jiný.
 • Opravit kritickou chybu v přenášení návěstí.
 • PSt: zobrazit varování při aktivní přivolávačce.
 • Zobrazit upozornění na exitující PN při aktivaci PN bez podpory zab. zař.
 • Doplnit data tratě a úvazky do PT serveru.
 • Výhybka bez detekce polohy je po zapnutí přestavena do poslední uložené polohy.
 • Podpora Trakce API v1.1.
 • Vytvoření nové JC ze šablony zachová režim JC.

Verze dodávaných knihoven (změněna trakce-xn):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.0
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.5

v5.3.3

21 Jun 18:12
v5.3.3
Compare
Choose a tag to compare
 • Opravit kritickou chybu nereagování vlaku na návěstidlo po úpravě zastavovacích událostí.
 • Opravit editaci variantních bodů složených jízdních cest.
 • Umožnit obnovit jízdu vlaku po nouzovém zastavení.
 • Upozornit při stavění JC, před kterou je souprava, ale nemá nastaveno čelo na úsek před návěstidlem.

Verze dodávaných knihoven (nezměněny):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.0
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.4

v5.3.2

03 Apr 09:04
v5.3.2
Compare
Choose a tag to compare

Novinky oproti v5.3.0:

 • Nepoužívat znak ';' v ukládaných ini souborech.
 • Umožnit pozadí čísla vlaku v trati (štítky).
 • Vynutit základní polohu kontrolérů PSt při předávání PSt.
 • PSt: přidat výstup "PSt aktivní".
 • PSt:
  • Přidat registraci RCS PSt do seznamu aktivních RCS modulů.
  • Neumožnit převzít PSt, pokud je aktivní rozpojovač.
 • Opravit zobrazování stavu RCS modulů, pokud má modul 0 vstupů nebo
  výstupů.
 • Použít nativní regexp knihovnu.
 • Opravy drobných chyb.

Verze dodávaných knihoven (změněna rcs-mtb-net):

 • rcs-mtb-net.dll v1.3
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.0
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.4

v5.3.0

19 Dec 11:37
5.3.0
Compare
Choose a tag to compare
 • Aktualizace Qt na v5.13.2, je třeba aktualizovat všechny dll soubory knihoven!
 • Dodána x86 i x86-64 verze hJOPserveru. Ve všech budoucích vydáních budou dodávány obě verze včetně potřebných knihoven.
 • RCS MTB v2 komunikační knihovna nahrazena komunikační knihovnou mtb-net-lib pro MTB v4.. Knihovnu pro MTB v2 je možné používat, ale již nebude dále udržována. Pro použití je třeba ji samostatně stáhnout z repozitáře.
 • Zobrazit ID bloků při úpravě jízdních cest.
 • Vylepšení RCS debugger API spojené s migrací na nové RCS API.
 • Oprava zobrazení upozornění v panelu pri jednoznakovém upozornění.
 • Zobrazit chyby při stavění JC a DN z AC na panel.
 • Zastavit všechny vlaky při RCS Stop/Close.
 • Zobrazit pozadí názvu soupravy na koleji tyskysové při zavedené poznámce HV nebo
  soupravy (zatím chybí pozadí v trati).
 • Aktualizovat RCS API na v1.5.
  • RCS modul může nahlásit error & warning flag.
  • Přidat OnModuleChanged událost.
  • Indikovat chybový a varovný stav RCS modulů v tabulce.
 • Zobrazit název RCS knihovny ve Status Baru hlavního okna místo periody
  hlavní smyčky.
 • Oprava chyb.

Verze dodávaných knihoven (změněny):

 • rcs-mtb-net.dll v1.2
 • rcs-simulator.dll v3.6.0
 • rcs-xn.dll v1.0
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.4

v5.2.0

28 Sep 07:39
v5.2.0
Compare
Choose a tag to compare
 • Přidat blok Pomocné stavědlo.
  • Implementovat možnost řízení přestavníků, rozpojovačů a posunu na návěstidlech z pultu.
 • Opravit nepadající návěstidlo posunové cesty.
 • Přidat do menu vlaku možnost "STOP vlak" (nouzové zastavení).
 • Umožnit kmitavý výstup rozpojovačů.
 • Zrušit startovací čas rozpojovačů (po kliku se rovnou zapnou).
 • Při aktivaci rozpojovačů upozornit na štítek.
 • Vylepšit editační okna bloků/JC.
 • Refaktoring kódu na lepší čitelnost / angličtinu.
 • Oprava spousty chyb.

Verze dodávaných knihoven (změněny):

 • rcs-mtb.dll v3.2.3
 • rcs-simulator.dll v3.5.0
 • rcs-xn.dll v1.0
 • rcs-mtb-net.dll v1.1
 • trakce-sim.dll v1.0
 • trakce-xn.dll v2.3