SW propojující uLI-master a hJOPserver.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
icons
src
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

uLI-daemon

Tento program slouží jako klientská aplikace k hJOP serveru k řízení hnacích vozidel pomocí Roco multiMaus a uLI-master.

(c) Jan Horacek 2016 Licencováno pod Apache License v2.0.

Funkce

 • řízení jízdního stupně, směru
 • možnost nouzového zastavení
 • multitrakce
 • rozlišení mezi totálnim ručním řízením (vhodné např. pro posun) a poloručním řízením (vhodné např. pro řízení funkcí HV v trati)
 • kontrola odpovědi serveru, resp. cetrály, na příkaz
 • spolupráce s ovladači pčipojenými k XpressNETu přímo do centrály
 • kompatibilita s vnějšími programy akceptováním argumentů

Idea programu

uLI-daemon běží na obslužném pracovišti (pracovišti s panelem) jako daemon. Je spuštěn se spuštěním prvního panelu, k hJOPserveru se připojuje po připojení panelu a zůstává spuštěný do vypnutí počítače.

uLI-daemon disponuje těmito rozhraními:

 • klient socket pro připojení k hJOPserveru
 • server socket pro BridgeServer
 • virutální COM port pri připojení k uLI-master

uLI-daemon funguje takto:

 • Po spuštění vyhledá uLI-master připojená k PC. Pokud najde právě jedno zařízení, připojí se k němu, jinak nabídne uživateli možnost vybrat zařízení.
 • Po spuštění dojde ke spuštění BridgeServeru -- serveru, na kterém uLI-daemon naslouchá kontrolní příkazy.
 • hJOPpanel se připjí k BridgeServeru, pošle příkaz "připoj se", uLI-daemon se pokusí připojit k hJOPserveru a autorizovat se.
 • Po úspěšné autorizaci uLI-daemon zapne napájení Rocomaus a je připraven přijímat lokomotivy pro řízení.
 • Lokomotivu lze do příslušného slotu uLI-daemona přiřadit pomocí příkazu poslaného do BridgeServeru.

Limity

uLI-daemon podporuje až 6 slotů pro lokomotivy. Sloty se číslují 1..6.

Argumenty

 • "-u" username
 • "-p" password
 • "-s" server (ip/dns)
 • "-pt" port
 • "-l" zobrazit logovací okno

např. uLI-daemon.exe -u root -p heslo -s server-tt -p 1234

Port je nepovinný argument, ostatní argumenty jsou povinné. Pokud jsou předány povinné argumenty, uLI-daemon se pokusí připojit k serveru. Předávání argument§ aplikaci je zamýšleno především pro DEBUG, v reálném nasazení uLI-daemon získává autorizaci od hJOPpanelu.

Specialni komponenty