playlist Radiožurnálu - snaha o vytvoření seznamu songů pouštěných na stanici Český rozhlas Radiožurnál
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
css
images
img
js
libs
log
temp
.gitignore
.htaccess
48c636ec70.txt
cron-delete-cache-db-dir.php
cronjob_57307.html
favicon.ico
index.php
readme.txt
robots.txt
web.config

readme.txt

Playlist Radiožurnálu
=======================
http://radiozurnal.3tecky.cz

a také playlist ČR2 Dvojka
http://dvojka.3tecky.cz

by @3knedle
http://www.3tecky.cz

Snaha o získání kompletního playlistu stanice Český rozhlas 1: Radiožurnál

Stavební kameny
---------------

- nette framework
- jquery framework
- twitter bootstrap framework

Funkčnost
---------

- vyhledávání v seznamu (podle názvu songu, jména interpreta)
- ruční přidání nového záznamu (ajax u zobrazení formuláře)
- označení songu, že právě hraje (ajax)
- poloautomatické zjištění, která skladba hraje (označení "právě hraje" 
nebo založení nového záznamu)
- administrace (mazání záznamů) bez použití db, data users v config.ini

V plánu
-------

- překopat "dnes hrálo" na kompletní log hraných skladeb (včera...) - tab logs
- překopat statistiky - udělat je nad tab logs

Historie
--------

- 23.1.2014 - zprovozněno pro ČR2 Dvojka; upraveno grabování (nový zdroj), nastavení (texty, url) do config.neon