Skip to content

knedle/RadioZurnal

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
css
 
 
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Playlist Radiožurnálu
=======================
http://radiozurnal.3tecky.cz

a také playlist ČR2 Dvojka
http://dvojka.3tecky.cz

by @3knedle
http://www.3tecky.cz

Snaha o získání kompletního playlistu stanice Český rozhlas 1: Radiožurnál

Stavební kameny
---------------

- nette framework
- jquery framework
- twitter bootstrap framework

Funkčnost
---------

- vyhledávání v seznamu (podle názvu songu, jména interpreta)
- ruční přidání nového záznamu (ajax u zobrazení formuláře)
- označení songu, že právě hraje (ajax)
- poloautomatické zjištění, která skladba hraje (označení "právě hraje" 
nebo založení nového záznamu)
- administrace (mazání záznamů) bez použití db, data users v config.ini

V plánu
-------

- překopat "dnes hrálo" na kompletní log hraných skladeb (včera...) - tab logs
- překopat statistiky - udělat je nad tab logs

Historie
--------

- 23.1.2014 - zprovozněno pro ČR2 Dvojka; upraveno grabování (nový zdroj), nastavení (texty, url) do config.neon

About

playlist Radiožurnálu - snaha o vytvoření seznamu songů pouštěných na stanici Český rozhlas Radiožurnál

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published