formulář pro zadání údajů k platbě pomocí QR kódu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
www
.gitattributes
.gitignore
readme.txt

readme.txt

Paylibo form
=======================
http://paylibo.3tecky.cz

by @3knedle
http://blog.3tecky.cz

formulář usnadnující získání platebního kódu Paylibo příkazu pro ČR
http://paylibo.com/development/restful-api/#generator-czech-image

Dodělat
-------

- upravit pravidla ve formuláři
- doplnit seznamy místo vstupních txt polí (měna, seznam CZ bankovních kódů)

V plánu
-------

- (asi jo) formulář pro "základní" typ - http://paylibo.com/development/restful-api/#generator-image
- (možná někdy) tvorba šablon pro vložení kusu textu a jejich zpracování