Controlling the 11x11x11 LED cube with Arduino and host computer
C++ C Perl IDL
Permalink
Failed to load latest commit information.
pcb.mess
.gitignore
COPYING
Makefile
README
framerate-control.pl
ledcube.c
ledcube5.c
mk_animation.cc
test.pl
test2.pl

README

The software for the Arduino / Ledcube is Free Software, it may be
distributed under the GPL Licence, either version 2, or (at your
option) a later version of the GPL. See the file COPYING for details.

Elements:

ledcube.c - this is the controller software. It is written for the 16
MHz atmega328p Avr microcontroller. There is a Makefile for this - `make
upload` installs the program over USB. `make tty` prepares the serial port.


mk_animation.cc - this generates the animations. Compile with `g++
mk_animation.cc`. The output can be in different formats, --ledpro5 matches
the wiring for the 5x5x5 cube, --ledpro is the protocol for the 11x11x11 (may
still need adjustments for the final wiring). --ledpro can also be used to
pipe to the OpenGL visualisation tool
https://github.com/knielsen/ledcube-viewer. --loop repeats the animation
infinitely.


framerate-control.pl - this program reads the output from mk_animation.cc from
stdin (eg. from a pipe), and sends it to the microcontroller over the serial
port (remember `make tty` to set correct speed etc). It adjusts the framerate
to the nominal 50 frames per second (apart from that, writing the animation
directly to the serial port should also work - just the animation will play
around 50% faster).


Example:

  make upload
  make tty
  ./a.out --ledpro --loop| perl framerate-control.pl

  g++ -g mk_animation.cc && ./a.out --ledpro --loop | ledcube-viewer --11

-----------------------------------------------------------------------

Ledcube Arduino pinout

SCLK  8
SIN  9
XLAT 10
BLANK 11

FET1  7
FET2  6
FET3  5
FET4  4
FET5  3
FET6  A0
FET7  A1
FET8  A2
FET9  A3
FET10 A4
FET11 A5


Print pinout:

###########
###########
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1: SIN
2: SCLK
3: BLANK
4: XLAT
5: GND
6: VCC


Print:

TLC 1-6 er alle funktionelle.

TLC 6 udgang 12 virker ikke, den virker på benet på chippen, men der
er fejl på lodningen eller noget. Det betyder ikke noget, vi skal ikke
bruge den udgang.

Der er pull-DOWN på BLANK. Det er egentlig forkert, for BLANK er aktiv
høj - det skulle være pull-UP. Men da vi har pull-up på MOSFET'erne så
gør det ikke noget, så slukker vi den vej hvis der ikke kører
kontrolsoftware på Arduinoen.