No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.adoc

Sliconf Micro

Sliconf uygulamasının backend kısmı

Kurulum

Linkteki dosyaları bilgisayara indiriyoruz: https://github.com/altuga/sliconf-micro

Dosyaları almakta sıkıntı yaşanırsa bu yöntemlerle indirebilirsiniz

Jdk kurulumu:

Intellij IDEA kurulumu

Buradan sisteme göre gerekli dosyaları indiriyoruz: https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Properties Dosyaları Düzenlenmesi

"src/main/resources" dizini içerisindeki .example uzantılı dosyalar, .properties uzantısı haline getirilip dosya içerisindeki "<example-tag>" formatındaki alanlar yorum satırlarındaki yönergelere göre düzenlenmelidir.

Postman

Chromeun Postman eklentisi deneme amaçlı POST/GET vb istekleri göndermek için bir eklentidir.Kullanım sistemin çalışması için gerekli değildir. https://chrome.google.com/webstore/detail/postman/fhbjgbiflinjbdggehcddcbncdddomop?hl=en

Gerekli routeların kontrolü için bu link size yardımcı olacaktır.Sadece chromeda çalışır. https://www.getpostman.com/collections/dae7508c1fe7667f32bd

MongoDB

Lokalde mongo sunucusu kurulduktan sonra aşağıdaki adımlarla ayağa kaldırılması gerekiyor.

Yetkilendirme

MongoDB, yetkilendirme aktifleştirilerek ayağa kaldırılmalı. Windows için:

$mongod --dbpath dataPath --auth

Yetkilendirilmiş Kullanıcı Oluşturulması

Mongo Shell’e yetkilendirilmiş kullanıcı girişi için projedekiyle benzer isim, şifre ve role sahip bir kullanıcı eklenmesi gerekiyor:

$mongo
use admin
db.createUser({user: "sliconfSecretUser", pwd: "<providedPassword>", roles:[{role: "root", db: "admin"}]})

Komut, aşağıdakine benzer bir çıktı döndürmeli

Successfully added user: {
	"user" : "sliconfSecretUser",
	"roles" : [
		{
			"role" : "root",
			"db" : "admin"
		}
	]
}

Mongo Shell’e Giriş

mongo -u sliconfSecretUser --authenticationDatabase admin -p