Oppgavesett for programmering
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
filtertags
imgs legg til bilder i README Dec 3, 2015
linter
src
unpublished Legg til lesson.yml med indexed=false til veiledninger, og del opp sl… Aug 14, 2018
.editorconfig
.gitignore
.travis.yml
README.md

README.md

English version below.

Lær Kidsa Koding sin oppgavesamling

Her finner du kilden til Lær Kidsa Koding sin oppgavesamling. Oppgavene er skrevet i formatet markdown, og konverteres så til nettsider. Hvis du har lyst å bidra kan du åpne wikien og lese veiledningene og retningslinjene for å bidra.

I wikien finner du veiledninger som hjelper deg å komme i gang med bruk av GitHub lokalt på datamaskinen din slik at du kan laste opp endringer og nye oppgaver på en praktisk og ordentlig måte. Der finner du tips til programvare å jobbe i, og tips til hvordan du skriver en god oppgave.

Hvis du har funnet en feil eller har lyst å forbedre noe, så kan du gjerne sende en issue. Særlig dersom du har et problem eller en idé som du ikke har en løsning på her og nå.

Til slutt: Vi trenger din hjelp! Alle bidrag settes pris på og er nyttige for å gjøre nettsidene så gode som mulig.

English version

This is the Norwegian movement Teach the kids to code's (Lær Kidsa Koding) collection of programming assignments. These assignments are a tool to teach kids of all ages to code in different programming languages. The assignments are written in the markdown format, and then converted to web pages. If you want to contribute, you can read up on our guidelines in the wiki (currently only available in Norwegian).

Most assignments are only available in Norwegian as of this time. We would like to offer coding assignments in more languages. If you are interested in helping us add assignments in your language, please be in touch!

The wiki contains guidelines for getting started with GitHub on your computer to upload changes and new assignments in a practical and clean way. You will find recommendations for useful software and tips on how to write good assignments. There is a template for assignments as well.

If you find any errors or want to improve something, you are welcome to raise an issue. In particular if you have a problem or an idea which you do not have a solution for right here and now.

Finally: we need your help! All contributions are highly valued and useful to make our websites as good as possible.