Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
75 lines (52 sloc) 2.51 KB
title author language
Last ned Scratchkart
Geir Arne Hjelle og Lance Olav Eastgate
nb
<script src="leaflet.js"></script> <script src="leaflet-image.js"></script>

Introduksjon {.intro}

Her kan du laste ned kart som passer å bruke som bakgrunner i Scratch-prosjektene dine.

Hvordan bruke kartene i Scratch {.activity}

For å bruke et av disse kartene i Scratch må du først laste det ned til datamaskin som en bildefil. Deretter laster du bildefilen opp som en bakgrunn i Scratch.

Sjekkliste {.check}

  • Velg kartutsnitt ved å klikke og dra i kartet. Du kan forstørre og forminske kartet med Bilde pluss og Bilde minus-knappene.

  • Velg utseende på kartet fra listen som dukker opp når du peker på kartlag i nedre høyre hjørne.

  • Klikk på Last ned som Scratch-bakgrunn.

Dette vil laste ned kartet til datamaskinen din som en bildefil. Om du ikke får velge filnavn selv vil bildefilen hete kart.png og sannsynligvis ligge i en katalog som heter Nedlastinger.

Nå skal vi se hvordan vi legger inn kartet som en bakgrunn i Scratch.

  • Åpne et Scratchprosjekt hvor du vil bruke kartet.

  • Klikk på Last opp bakgrunn fra fil nederst til venstre for å laste opp en ny bakgrunn fra fil.

  • Velg filen kart.png som du nettopp lastet ned.

Kartet skal nå dukke opp som en bakgrunn i prosjektet ditt. Om du ønsker kan du alternativt bruke kartet som en figur.

Opphavsrett {.tip}

Kartene du laster ned fra denne siden kan du fritt bruke som du vil. Men de som har laget kartene ønsker at du forteller at du bruker kartene deres. Om du titter i nederste høyre hjørne av kartgeneratoren (ikke det ferdige kartet) vil du se at det står navnet på dem som har laget det (Kartverket, OpenStreetMap, Stamen eller Thunderforest). Dette må du nevne om du legger ut prosjektet ditt.

Dette er lett å gjøre i Scratch. Klikk på Se prosjektsiden øverst til høyre. Du kommer da til en side hvor du kan beskrive prosjektet. En av boksene heter Merknader og bidragsytere. Her kan du nevne dem som opprinnelig har laget kartet, og at du har lastet det ned fra denne nettsiden.

<script src="kart.js"></script>
You can’t perform that action at this time.