Contribute your solutions to Advent of code 2016! All languages welcome!
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Anton-C#/AdventOfCode
FredrikB-Java
HerrEmil-JavaScript
Nerarith-c++
Revario-Go
TechpriestV-Python3
acz13-python35 @ ed6b617
advall-haskell
advall-python
aelg-c
agelito-c
albert-arvidsson-elixir @ 774145c
anderslindgren-java
anlif-python2 @ cab3e0a
arvidsigvardsson-python
baboons-php7
baboons-swift3
bjoreman-js
clonest1ck-javascript
delda-php
dlofstrom-brainfuck
dlofstrom-python
emlun-scala
erikbrannstrom-javascript
eriksvedang-haskell
ernstwi-c
estomagordo-python2
f00ale-cpp
faern-rust @ 160ab22
falkdahl-python
faximan-c++
gustavkarlsson-python3-java
hacker112-awk/01
hacker112-bash/02
hbldh-python2and3
hillerstorm-elm @ 097f97a
idrougge-netrexx
idrougge-rexx
idrougge-swift/day5
jelgblad-php
jensdahlin-progressabl
joachim-c++
johan1a-clojure @ e93f276
johansolve-lasso9
johanstuff-lua
johansundell-go
jonashertzman-C#/AdventOfCode2016
jonasps-python
karjonas-rust @ 175e869
korsback-csharp/AdventOfCode
limmen-prolog
linuss-crystal
madr-python3
magthe-haskell
mangefox-kotlin
mantono-java/1
martinlarka-js
martinsvalin-elixir
masssssy-python27
max-es6 @ 609c42c
mrinlumino-python
neochrome-ocaml @ e4e93d6
neochrome-various @ b9b02ae
niklasad1-rust
nja-commonlisp
peterw-cplusplus
piksel-python3-elixir
pirfalt-clojure
pirfalt-js
plilja-python3
plux-erlang @ 453898a
psgandalf-python
pythas-python3
rickard2-php7
salkin-rust
sandice-delphi
simskij-javascript
stiju-cpp @ aefd4bb
thorseye-typescript
tiger-python3 @ 3f716e1
tlycken-fsharp @ 6958fe5
tomasskare-golang
zegl-bash
zegl-go
.gitattributes
.gitignore
.gitmodules
readme.md

readme.md

Advent of code 2016

Bidra med dina lösningar på problemen i Advent of code, i vilket språk du vill. Välj ett du kan, eller ett du vill lära dig!

De första problemen kommer första december, de sista den tjugofemte, och den eller de som först löser samtliga problem korrekt kommer att få någon form av pris. Som förra året är det två delproblem för varje dag. Samtliga 50 problem ska alltså finnas med i en komplett lösning. "Först" räknas utifrån tidsstämpeln på den merge request som gör din (eller era, samarbete uppmuntras) lösning komplett och korrekt. Det är givetvis fritt fram att bidra med lösningar för så många eller få problem man har tid och lust med, tävlingsmomentet är inte det viktiga här!

Dina lösningar får gärna checkas in i en mapp med namn på formen #användarnamn-språk#, så blir det lite lättare för alla att få överblick.

Lösningarna kan komma att diskuteras i avsnitt av Kodsnack, så lägg med en readme.md med en notis om du inte vill riskera att bli omnämnd.