Contribute your solutions to Advent of Code 2017 and be inspired by others.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 4faedeb Oct 11, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github Påminnelse Dec 1, 2017
0mN1-JavaScript 0mN1-JavaScript: Day 5 Dec 5, 2017
Airwide-python Day 3 Jan 3, 2018
DonKarlssonSan-JavaScript Add JS solutions for day 12 Dec 12, 2017
DonKarlssonSan-Python Add Python solutions for day 5 Dec 5, 2017
FredrikB-Python Solution for Day 2 Exercise 1 in Python Dec 7, 2017
Frojdholm-python3 December 17 solution Dec 17, 2017
IAmBullsaw-c++ @ aa44fdf adds: submodule from user IAmBullsaw Dec 11, 2017
LinAGKar-python @ ea7779c Update LinAGKar submodules Dec 22, 2017
LinAGKar-rust @ d032f05 Final LinAGKar-rust solutions Dec 25, 2017
LudvigGislason-nim Add day 4. Dec 4, 2017
Mannogroth-MIPS Assembly Added solution to day 1 Dec 3, 2017
TechpriestV-python3 Dag 8 klar Dec 8, 2017
Thunderdeer-c++ tog bort en .swp fil Dec 4, 2017
ZetaTwo-scala Solved 12 Dec 20, 2017
adamse-haskell Dec 8 & 9 solutions Dec 9, 2017
advall-haskell add possibility to check results against a set of specified expected … Dec 28, 2017
aelg-haskell Faster 24 Dec 25, 2017
albert-arvidsson-elixir @ 4fd2166 Update albert-arvidsson-elixir with day 12 Dec 12, 2017
albertdahlin-elm @ 5de3f69 Solved day 18 Dec 18, 2017
alfredgodoy-c64-basic day 3a in commodore 64 basic added Dec 3, 2017
andene-JavaScript Day6 Dec 12, 2017
aoc2017_idstam @ 0e0229c Day 1 to 10 in Golang Dec 10, 2017
baboons-php7 @ 89f6b1b Adds submodule for baboons (Johan Johansson) Dec 14, 2017
bj0rj0h-go day one Dec 4, 2017
bobobobo-haskell Day 18 Oct 11, 2018
bowald-python2.7 @ f14958c added solutions to day 3,4,5 Dec 5, 2017
brother-bash brother: Day 6 Part 2. Dec 14, 2017
c-o-w-php Removing unused var. Dec 2, 2017
carlpett-awfulShell Want some bash? Dec 8, 2017
clonest1ck-haskell+python Day 16 and cleanup day 14 Dec 16, 2017
cruzzan-golang @ f0f1ec7 Day 10, day 11, day 12 for Cruzzan Dec 14, 2017
danielbrogren-matlab danielbrogren day4 Dec 5, 2017
dbgeek-golang Dag9 Dec 10, 2017
dbgeek-ora-sql/day1 update Dec 2, 2017
delda-php Tests correction Jan 12, 2018
digidis-go new version without ugly parser :) Dec 25, 2017
dlofstrom-brainfuck Day 2 completed in Brainfuck Dec 11, 2017
dlofstrom-python Solution to day 25 Dec 25, 2017
dtrng-javascript Day 12 Dec 12, 2017
emil-nasso-golang half done day 10 Dec 12, 2017
emlun-clojure Solve day02 in Clojure Dec 2, 2017
emlun-haskell Add day08 input to Haskell dir Dec 10, 2017
emlun-misc Move non-Scala day08 files to emlun-misc/ Dec 8, 2017
emlun-scala Use .grouped instead of .sliding in day21 Dec 25, 2017
erikdyrelius-nim Start of day 06 solution in NIM. Dec 14, 2017
erikdyrelius-python3 Day25 input data file Dec 25, 2017
eriksvedang-carp Slight cleanup. Dec 8, 2017
estomagordo-python3 That's all folks! Dec 25, 2017
f00ale-cpp Day 23. Dec 25, 2017
fluff-perl Day 23, 24 & 25 Dec 25, 2017
furuholm-clojure/src Day 1 in Clojure Dec 10, 2017
grapefrukt-haxe Second part of day 2 Dec 2, 2017
gvfredriksson-python Solution for day 1 and 2 Dec 2, 2017
hakfah-erlang @ eab33b0 Updated hakfah-erlang Jan 2, 2018
hbldh-python3 Complete set of solutions. Dec 25, 2017
hexial-golang Day19 Dec 20, 2017
hillerstorm-Elm @ f80581f Add days 20-25 Dec 31, 2017
idrougge-cobol Dag 1 och 2 i COBOL Dec 5, 2017
idrougge-rexx Dag 18 i REXX Dec 21, 2017
idrougge-swift Dag 18 i Swift Dec 21, 2017
ivanpedersen-go @ a0d19ac Update ivanpedersen-go submodule to include day 6 part 1 and 2 Dec 6, 2017
jensdahlin-progressabl Day 10 Parts 1+2 Dec 9, 2017
joachim-c++ Day4 Part1 and Part2 Dec 4, 2017
johannes-scala dag 7a och dag 8 Dec 8, 2017
johansundell-go Day 4 Dec 13, 2017
k0nserv-rust @ 27b0451 [k0nserv-rust] More solutions Dec 19, 2017
knyl-elixir @ eba862f Add day 17 for knyl-elixir Dec 17, 2017
lagerstrom-python Adds solution1 for day25 Dec 26, 2017
lemonad-matlab Minor modifications and additions Dec 29, 2017
lernmark-javascript Dag 1 Dec 1, 2017
lernmark-powershell Now in powershell Dec 2, 2017
maddox-python @ 9444b2a Add submodule maddox-python Dec 2, 2017
magjac-python magjac-python day 25 part 1 Dec 25, 2017
magjac-sed Added missing input for day 4 part 1 sed implementation Dec 9, 2017
mangefox-kotlin @ 3c66d02 Added solutions for day 7, 8, 10 Dec 11, 2017
mantono-kotlin Well this was easier. Day 4 completed. Dec 13, 2017
martin-pettersson-c++ @ 5b80133 Updated martin-pettersson-c++ submodule Dec 6, 2017
masssssy-python @ 1dab139 Day 15 Dec 15, 2017
mattssonj-java dag 6 steg1+2 Dec 6, 2017
meck-haskell @ d6fa8e4 Meck 21 & 23 Dec 23, 2017
meldanya-python3 Day 25 solution Dec 25, 2017
mikaxyz-elm Day 5 Dec 5, 2017
mlogic1-c++ day 9 Dec 10, 2017
montania-php Dag 3a 🤔 Dec 4, 2017
mrinlumino-python First commit for both solutions for day 5 Dec 5, 2017
neochrome-ocaml day 25 Feb 7, 2018
nerarith-c++ Cleaned up some source files Dec 2, 2017
nibon-python3 Day1&2 Dec 2, 2017
nickedude-java Day 23 Dec 23, 2017
niklasad1-rust Day12 Dec 15, 2017
nja-commonlisp Merge nja-commonlisp days 21-25 Apr 12, 2018
olssonm-php @ 2d38975 Updated submodule olssonm-php for day 5. Dec 5, 2017
orangeblock-clojure @ 5929fae day 25 - Merry Christmas :) Dec 25, 2017
osannolik-ada Day25 Feb 14, 2018
papichulo-kotlin Solved day 15 Dec 15, 2017
peralmq-python peralmq Day 6 Dec 6, 2017
peterw-C++ Day 25 solution in C++ Dec 25, 2017
philiplarsson-go Add general readme Jan 6, 2018
pirfalt-undecided @ ebf012d pirfalt day 5 Dec 5, 2017
plilja-python3 Add day 1 - 25 Dec 26, 2017
plux-erlang @ 8c5be8f plux-erlang Day 18 Dec 18, 2017
prositen-python @ dc88995 2017-12-23 -- 2017-12-25 Dec 25, 2017
psgandalf-python Day6 Dec 14, 2017
rellem-cfml @ 37bb5c8 rellem-cfml - Update submodule Dec 26, 2017
rollbear-cpp Day 14 (ugly) & Day 15 Dec 15, 2017
ryggan-JavaScript Day 2 Dec 2, 2017
saikyun-haskell glömde bort att words och lines fanns Dec 2, 2017
simon-nystrom-python @ 0e01f58 Day 16, 17 and 18 solved Dec 18, 2017
snimelius-JavaScript C Dec 2, 2017
stonemannen-Javascript day9 Dec 9, 2017
stonetwig-csharp added day 2 Dec 2, 2017
telcopro-go Yes, good one! Dec 20, 2017
tethik-emojicode Needed more emojis in the readme. Dec 1, 2017
tethik-python3 Dag 17. Dec 25, 2017
timofurrer-python3 @ 58f566d Update my repo Dec 8, 2017
tlycken-fsharp @ 715215c Solve dec 25. Tack för i år! Dec 25, 2017
tor_selden-csharp Day17 C# (1 och 2) Dec 17, 2017
yogaboll-JavaScript complete day 10 Apr 22, 2018
yxhuvud-crystal day22: Removing silly workaround due to version upgrade. Dec 25, 2017
zegl-go zegl: Day 19 Dec 19, 2017
.gitignore Day 04 a bit tidied up Dec 4, 2017
.gitmodules Add day 1-17 Dec 18, 2017
README.md Nämn topplista och slack kanalen. Dec 1, 2017

README.md

Advent of code 2017

Bidra med dina lösningar på problemen i Advent of code, i vilket språk du vill. Välj ett du kan, eller ett du vill lära dig!

Se till att du går med i advent of code's topplista om du vill ha en chans att vinna kodsnack's tävling. Vårat topplista har ID: 194162-e06e748d. Det finns även en slack kanal för alla som är med. Maila info@kodsnack.se eller twittra din epost till @kodsnack så släpper vi in er.

De första problemen kommer första december, de sista den tjugofemte, och vi delar ut ett pris till den eller de som dels har högst poäng på den leaderboard vi kommer att skapa, dels bidragit med alla sin lösningar här. Som förra året är det två delproblem för varje dag. Samtliga 50 problem ska alltså finnas med i en komplett lösning. Det är givetvis fritt fram att bidra med lösningar för så många eller få problem man har tid och lust med, tävlingsmomentet är inte det viktiga här!

Dina lösningar får gärna checkas in i en mapp med namn på formen #användarnamn-språk#, så blir det lite lättare för alla att få överblick.

Lösningarna kan komma att diskuteras i avsnitt av Kodsnack, så lägg med en readme.md med en notis om du inte vill riskera att bli omnämnd.