Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent of code 2017

Bidra med dina lösningar på problemen i Advent of code, i vilket språk du vill. Välj ett du kan, eller ett du vill lära dig!

Se till att du går med i advent of code's topplista om du vill ha en chans att vinna kodsnack's tävling. Vårat topplista har ID: 194162-e06e748d. Det finns även en slack kanal för alla som är med. Maila info@kodsnack.se eller twittra din epost till @kodsnack så släpper vi in er.

De första problemen kommer första december, de sista den tjugofemte, och vi delar ut ett pris till den eller de som dels har högst poäng på den leaderboard vi kommer att skapa, dels bidragit med alla sin lösningar här. Som förra året är det två delproblem för varje dag. Samtliga 50 problem ska alltså finnas med i en komplett lösning. Det är givetvis fritt fram att bidra med lösningar för så många eller få problem man har tid och lust med, tävlingsmomentet är inte det viktiga här!

Dina lösningar får gärna checkas in i en mapp med namn på formen #användarnamn-språk#, så blir det lite lättare för alla att få överblick.

Lösningarna kan komma att diskuteras i avsnitt av Kodsnack, så lägg med en readme.md med en notis om du inte vill riskera att bli omnämnd.

About

Contribute your solutions to Advent of Code 2017 and be inspired by others.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published