Skip to content
Contribute your solutions to Advent of Code 2017 and be inspired by others.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
0mN1-JavaScript
Airwide-python
DonKarlssonSan-JavaScript
DonKarlssonSan-Python
FredrikB-Python
Frojdholm-python3
IAmBullsaw-c++ @ aa44fdf
LinAGKar-python @ ea7779c
LinAGKar-rust @ d032f05
LudvigGislason-nim
Mannogroth-MIPS Assembly
TechpriestV-python3
Thunderdeer-c++
ZetaTwo-scala
adamse-haskell
advall-haskell
aelg-haskell
albert-arvidsson-elixir @ 4fd2166
albertdahlin-elm @ 5de3f69
alfredgodoy-c64-basic
andene-JavaScript
aoc2017_idstam @ 0e0229c
baboons-php7 @ 89f6b1b
bj0rj0h-go
bobobobo-haskell
bowald-python2.7 @ f14958c
brother-bash
c-o-w-php
carlpett-awfulShell
clonest1ck-haskell+python
cruzzan-golang @ f0f1ec7
danielbrogren-matlab
dbgeek-golang
dbgeek-ora-sql/day1
delda-php
digidis-go
dlofstrom-brainfuck
dlofstrom-python
dtrng-javascript
emil-nasso-golang
emlun-clojure
emlun-haskell
emlun-misc
emlun-scala
erikdyrelius-nim
erikdyrelius-python3
eriksvedang-carp
estomagordo-python3
f00ale-cpp
fluff-perl
furuholm-clojure/src
grapefrukt-haxe
gvfredriksson-python
hakfah-erlang @ eab33b0
hbldh-python3
hexial-golang
hillerstorm-Elm @ f80581f
idrougge-cobol
idrougge-rexx
idrougge-swift
ivanpedersen-go @ a0d19ac
jensdahlin-progressabl
joachim-c++
johannes-scala
johansundell-go
k0nserv-rust @ 27b0451
knyl-elixir @ eba862f
lagerstrom-python
lemonad-matlab
lernmark-javascript
lernmark-powershell
maddox-python @ 9444b2a
magjac-python
magjac-sed
mangefox-kotlin @ 3c66d02
mantono-kotlin
martin-pettersson-c++ @ 5b80133
masssssy-python @ 1dab139
mattssonj-java
meck-haskell @ d6fa8e4
meldanya-python3
mikaxyz-elm
mlogic1-c++
montania-php
mrinlumino-python
neochrome-ocaml
nerarith-c++
nibon-python3
nickedude-java
niklasad1-rust
nja-commonlisp
olssonm-php @ 2d38975
orangeblock-clojure @ 5929fae
osannolik-ada
papichulo-kotlin
peralmq-python
peterw-C++
philiplarsson-go
pirfalt-undecided @ ebf012d
plilja-python3
plux-erlang @ 8c5be8f
prositen-python @ dc88995
psgandalf-python
rellem-cfml @ 37bb5c8
rollbear-cpp
ryggan-JavaScript
saikyun-haskell
simon-nystrom-python @ 0e01f58
snimelius-JavaScript
stonemannen-Javascript
stonetwig-csharp
telcopro-go
tethik-emojicode
tethik-python3
timofurrer-python3 @ 58f566d
tlycken-fsharp @ 715215c
tor_selden-csharp
yogaboll-JavaScript
yxhuvud-crystal
zegl-go
.gitignore
.gitmodules
README.md

README.md

Advent of code 2017

Bidra med dina lösningar på problemen i Advent of code, i vilket språk du vill. Välj ett du kan, eller ett du vill lära dig!

Se till att du går med i advent of code's topplista om du vill ha en chans att vinna kodsnack's tävling. Vårat topplista har ID: 194162-e06e748d. Det finns även en slack kanal för alla som är med. Maila info@kodsnack.se eller twittra din epost till @kodsnack så släpper vi in er.

De första problemen kommer första december, de sista den tjugofemte, och vi delar ut ett pris till den eller de som dels har högst poäng på den leaderboard vi kommer att skapa, dels bidragit med alla sin lösningar här. Som förra året är det två delproblem för varje dag. Samtliga 50 problem ska alltså finnas med i en komplett lösning. Det är givetvis fritt fram att bidra med lösningar för så många eller få problem man har tid och lust med, tävlingsmomentet är inte det viktiga här!

Dina lösningar får gärna checkas in i en mapp med namn på formen #användarnamn-språk#, så blir det lite lättare för alla att få överblick.

Lösningarna kan komma att diskuteras i avsnitt av Kodsnack, så lägg med en readme.md med en notis om du inte vill riskera att bli omnämnd.

You can’t perform that action at this time.