Contribute your solutions to Advent of Code 2018 and be inspired by others.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Airwide-python3 Day 6 Dec 12, 2018
JedB-python proper code file Dec 13, 2018
LinAGKar-rust @ d7b01de [LinAGKar-rust] Add day 2 Dec 13, 2018
aelg-haskell Day 13 Dec 13, 2018
albert-arvidsson-elixir @ 7d50c01 Update albert-arvidsson-elixir Dec 12, 2018
alex-ross-swift @ d2bb010 Add alex-ross-swift submodule Dec 2, 2018
amanda-python Add Day 5 solutions Dec 6, 2018
bowald-rust @ 9193d3a added some solutions Dec 9, 2018
dbgeek-go @ c038f61 Adding day3 Dec 3, 2018
delda-php Added day 1 Dec 8, 2018
digidis-go first commit Dec 12, 2018
digimatic-c++ Day 14 solution in C++ Dec 14, 2018
digimatic-scala Day 10 solution in Scala Dec 10, 2018
dlofstrom-brainfuck Day 1 part 1 in brainfuck Dec 1, 2018
dlofstrom-python Solution to day 13 Dec 13, 2018
dmatrix-python Day 12 Dec 12, 2018
ehammarstrom-cpp @ 66485c3 Added ehammarstrom-cpp submodule Dec 2, 2018
emlun-clojure Simplify parsing Dec 4, 2018
emlun-misc Add day01a solution in Octave Dec 1, 2018
erikdyrelius-polyglot Day 08 solution in java. Dec 8, 2018
erikdyrelius-python More elegant solution with generators. Dec 8, 2018
estomagordo-python3 Bit nicer 13b Dec 13, 2018
f00ale-cpp f00ale: Day 14. Dec 14, 2018
fluff-java Day 04 Dec 4, 2018
fronkan-python @ bce4242 Re-add Fronkan submodule Dec 12, 2018
goranpaues-plsql Day 10 some fixes Dec 12, 2018
idrougge-kotlin Dag 1 i Kotlin Dec 2, 2018
idrougge-rexx Merge branch 'master' of https://github.com/idrougge/advent_of_code_2018 Dec 10, 2018
idrougge-swift Dag 2 (del 1) i Swift Dec 3, 2018
jassob-haskell @ 751cd5a Add my solutions as a submodule Dec 2, 2018
jensdahlin-progressabl Day 4 solutions Dec 4, 2018
jofafrazze-csharp My first solution to day13 where B is correct Dec 13, 2018
johannes-larsson-ruby johannes-larsson-ruby day 12 part 1 Dec 12, 2018
johansundell-go Day 11 done with goroutines ;) Dec 12, 2018
k0nserv-rust @ 1f1228c [K0nserv-rust] Update to latest Dec 9, 2018
kalaspuffar-java Day2 solution. Dec 7, 2018
knyl-kotlin @ 35ab862 Move submodule into correct directory Dec 2, 2018
krisell-JavaScript Day 10 Dec 10, 2018
lemonad-prolog Solution to dec 1 in prolog Dec 4, 2018
lemonad-python Solutions for dec2-dec4 Dec 4, 2018
littleandi-csharp @ a993ad2 Add solution for day 2 Dec 2, 2018
markusenglund-javascript day 3 Dec 3, 2018
martin183-python Fixed error in code. Dec 1, 2018
meck-haskell @ 4053103 Meck Dag 5 Dec 5, 2018
meldanya-python Add day 6 and 7 Dec 7, 2018
neochrome-ocaml neochrome-ocaml day 06 Dec 10, 2018
nerarith-c++ day 11 and second part of day 9 in c++ Dec 11, 2018
ohailstrom-javascript add solution day 5 Dec 5, 2018
p1xelHer0-OCaml @ a019fc3 added my solutions Dec 4, 2018
pajn-rust Day two in Rust Dec 2, 2018
prositen-python @ 55eba33 2018-12-09 & 2018-12-10 Dec 10, 2018
psgandalf-javascript Day 3 JS Dec 3, 2018
psgandalf-python Day 3 Python Dec 3, 2018
sgenheden-python Dag 13 Dec 13, 2018
simonljus-polyglot Day 6,7,8 solved in Ruby Dec 8, 2018
stonemannen-javascript Day8 Dec 8, 2018
stonetwig-powershell add stonetwig day 4 and 5 Dec 5, 2018
toblu302-x86_64 @ ccd53e8 Add my own repo (for both 2017 and 2018) as a submodule Dec 7, 2018
tomasaschan-haskell @ 4247054 Update Tomas Aschan with latest solutions Dec 9, 2018
tomasskare-rust Day 3 Dec 10, 2018
torselden-python Day2 in python Dec 2, 2018
yxhuvud-crystal @ 5090225 Day12. Dec 12, 2018
.gitignore Day 08 solution in java. Dec 8, 2018
.gitmodules Re-add Fronkan submodule Dec 12, 2018
.mergify.yml Fix mergify? Dec 1, 2018
README.md Update README.md Dec 1, 2018

README.md

Advent of code 2018

Contribute your solutions to Advent of Code 2018 and be inspired by others.

Bidra med dina lösningar på problemen i Advent of code, i vilket språk du vill. Välj ett du kan, eller ett du vill lära dig! Vi har också en ledarbräda (leaderboard) på Advent of code: koden till ledarbrädan är 194162-e06e748d.

Vi har också en Slackkanal dit alla är välkomna att snacka Advent of code, eller egentligen allt mellan himmel och jord med lite koppling till kod. Maila info@kodsnack.se eller twittra din epost till @kodsnack så släpper vi in er.

Dina lösningar får gärna checkas in i en mapp med namn på formen #användarnamn-språk#, så blir det lite lättare för alla att få överblick.

Lösningarna kan komma att diskuteras i avsnitt av Kodsnack, så lägg med en readme.md med en notis om du inte vill riskera att bli omnämnd.