Skip to content
Contribute your solutions to Advent of Code and be inspired by others
Python Rust C++ F# Nim Haskell Other
Branch: master
Clone or download
Latest commit cf423b8 Dec 11, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Dyr-El-nim Nim solution Dec 8, 2019
Dyr-El-python Python solution to day 8 Dec 8, 2019
aelg-haskell Day 11 Dec 11, 2019
albert-arvidsson-elixir @ 75080ab Update albert-arvidsson-elixir Dec 4, 2019
andersarpi-fsharp day11 quick hack done Dec 11, 2019
bobfranklyPS/Day1 Puzzle 1.2 Dec 5, 2019
clonest1ck-python3 Day 9 Dec 9, 2019
cryon-python @ 5816579 Add day 4 Dec 4, 2019
emlun-rust @ 43fc9a5 Uppdatera emlun-rust till dag 11 Dec 11, 2019
erikagnvall-python3 Add day10 solution Dec 10, 2019
estomagordo-python3 day 11 with tests Dec 11, 2019
f00ale-cpp Day 11. Dec 11, 2019
fredrikb-c AoC 2019 Day 5 Puzzle 1 Dec 10, 2019
idrougge-applescript Update from kodsnack (#1) Dec 2, 2019
idrougge-kotlin Dag 1 i Kotlin Dec 2, 2019
idrougge-rexx Dag 9 i REXX Dec 10, 2019
idrougge-swift Dag 3 WIP Dec 5, 2019
jakobruhe-python3 Day 10 in Python by Jakob Ruhe Dec 10, 2019
jofafrazze-csharp OK, I'm really late here, but better late than never, right!? Dec 9, 2019
johan-oelrich-rust dag09 Dec 9, 2019
johan1a_scala @ 5cd9662 day10 Dec 10, 2019
johansundell-filemaker/day3 Day 3 in FileMaker done Dec 4, 2019
johansundell-go Day 5 done :) Dec 6, 2019
machalvan-python Remove some files Dec 4, 2019
mantono-kotlin Solutions for day 4 Dec 4, 2019
meck-haskell @ 33502d7 meck Dag 5🎄 Dec 5, 2019
neochrome-ocaml day 04 Dec 7, 2019
nerarith-c++ Solutions for day 5 in C++ Dec 5, 2019
prositen-python @ 809870d prositen-python 2019-12-08 Dec 8, 2019
stonemannen - javascript Update from kodsnack (#1) Dec 2, 2019
tomasaschan-rust @ abe5531 Solved Dec 6 and 7 Dec 8, 2019
tomasskare-rust tomasskare-rust: Day 11 Dec 11, 2019
tradfursten-nim @ c0583f4 Update from kodsnack (#1) Dec 2, 2019
ygge-java @ fe20a40 updated to day 7 Dec 7, 2019
yxhuvud-crystal @ e655b6b Dag 9 & 10. Dec 10, 2019
zhangjunyan2580-c++ Day10 Solution Dec 10, 2019
.gitmodules add johan1a Dec 9, 2019
.mergify.yml Update from kodsnack (#1) Dec 2, 2019
LICENSE Initial commit Nov 24, 2019
README.md Update README.md Nov 24, 2019

README.md

Advent of code 2019

Contribute your solutions to Advent of Code 2019 and be inspired by others.

Bidra med dina lösningar på problemen i Advent of code, i vilket språk du vill. Välj ett du kan, eller ett du vill lära dig! Vi har också en ledarbräda (leaderboard) på Advent of code: koden till ledarbrädan är 194162-e06e748d.

Vi har också en Slackkanal dit alla är välkomna att snacka Advent of code, eller egentligen allt mellan himmel och jord med lite koppling till kod. Maila info@kodsnack.se eller twittra din epost till @kodsnack så släpper vi in er.

Dina lösningar får gärna checkas in i en mapp med namn på formen #användarnamn-språk#, så blir det lite lättare för alla att få överblick.

Lösningarna kan komma att diskuteras i avsnitt av Kodsnack, så lägg med en readme.md med en notis om du inte vill riskera att bli omnämnd.

You can’t perform that action at this time.