Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
bin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mały Bar

Przykładowa aplikacja sieciowa w Django

http://django-maly-bar.readthedocs.io/

Aplikacja wykorzystuje

  • Django 1.10.4
  • django-registration

Przygotowanie środowiska wirtualnego:

W katalogu projektu malybar należy utworzyć środowisko wirtualne .pve i zainstalować w nim wymagane biblioteki

~$ git clone https://github.com/koduj-z-klasa/malybar.git
~$ cd malybar
malybar$ virtualenv .pve
malybar$ source .pve/bin/activate
malybar$ pip install -r requirements.txt

Serwer uruchamiamy po aktywowaniu środowiska wirtualnego (poleceniem: source .pve/bin/activate), w katalogu malybar:

~/malybar/malybar$ python manage.py runserver

W bazie są już konta użytkowników (login - hasło):

  1. admin – q1w2e3r4
  2. adam - q1w2e3r4
  3. ewa – q1w2e3r4

Testy

Sprawdzenia poprawnego działania aplikacji dokonujemy uruchamiając testy:

~/malybar/malybar$ python manage.py test

Dodatkowo testy można wykonać na wielu wersjach Pythona przy pomocy narzędzia TOX, konfiguracja tego narzędzia w pliku tox.ini wykonuje także testy pokrycia kodu testami.

~/malybar$ tox

Ponadto to repozytorium w GitHub jest spięte z testami wykonywanymi w chmurze.

Każda kopia repozytorium na GitHubie może uruchomić testy na własnym bezpłatnym koncie by objąć testami własne modyfikacje.

Dokumentacja: http://django-maly-bar.readthedocs.io/

Heroku: Bezpłatny hosting aplikacji w Chmurze

Każdy może utworzyć jedną bezpłatną aplikację na Heroku, po ściągnięciu Heroku CLI:

malybar$ heroku login
malybar$ heroku create
malybar$ git push heroku master
malybar$ heroku open

Jeśli chcemy szybko uruchomić nowy serwer to wystarczy użyć przycisku poniżej:

Deploy

A potem łączymy nowo utworzoną aplikację z naszym lokalnym repozytorium GIT:

malybar$ heroku login
malybar$ heroku git:remote -a <NAZWA NOWO UTWORZONEJ APLIKACJI NA HEROKU>

Możemy ją zmodyfikować, a potem wykonać wdrożenie zmian na heroku:

malybar$ git add --all
malybar$ git commit -am "moje super modyfikacje"
malybar$ git push heroku master
malybar$ heroku open

Po więcej informacji zapraszamy do dokumentacji

About

Przykładowa aplikacja sieciowa w Django

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published