Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
61 lines (46 sloc) 2.52 KB

Minecraft Pi

Minecraft Pi Edition to specjalna wersja gry Minecraft uruchamianej jako serwer na minikomputerze Raspberry Pi z systemem Raspbian. Wyjątkową cechą tej wersji jest możliwość kontrolowanie niektórych elementów gry za pomocą Minecraft API zawartych w bibliotekach mcpi napisanych w języku Python i preinstalowanych w Raspbianie (w wersji dla Pythona 2 i 3). Całość bardzo dobrze nadaje się do nauki programowania z wykorzystaniem języka Python.

Wymagania wstępne

 1. Serwer Minecrafta Pi, czyli minikomputer Raspberry Pi w wersji B+, 2 lub 3 z najnowszą wersją systemu Raspbian.
 2. Klient, czyli dowolny komputer z systemem Linux lub Windows, zawierający interpreter Pythona 2, bibliotekę mcpi oraz symulator mcpi-sim.
 3. Adresy IP serwera i klienta muszą należeć do tej samej sieci lokalnej.

Instalacja bibliotek

Wszystkie biblioteki oraz symulator umieściliśmy w archiwum :download:`mcpi-sim.zip <mcpi-sim.zip>`, które należy pobrać i rozpakować w katalogu użytkownika. W kolejnych scenariuszach zakładamy, że tworzone skrypty zapisujemy w katalogu ~/mcpi-sim.

Note

 • Do działania symulatora potrzebna jest biblioteka PyGame. Zobacz, jak ją zainstalować w systemie :ref:`Linux <linux-pakiety>` lub :ref:`Windows <pygame-win>`. Symulator działa tylko w Pythonie 2.
 • Dystrybucje :ref:`Linux Live <linux-live>` przygotowane na potrzeby naszego projektu zawierają już symulator.
 • Opisane poniżej scenariusze można realizować bezpośrednio na Raspberry Pi.
 • Symulator dostępny jest w repozytorium https://github.com/pddring/mcpi-sim.git.
 • Biblioteki mcpi dostępne są w repozytorium https://github.com/martinohanlon/mcpi.git.
.. toctree::
  :maxdepth: 2

  podstawy/index
  figury/index
  turtle/index
  funkcje/index
  algorytmy/index
  glife/index
  rgame/index
  gloss_mcpi

Materiały

 1. Minecraft Pi Edition
 2. Dokumentacja Minecraft API
 3. Getting started with Minecraft Pi