Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (22 sloc) 1.04 KB

Gry w Pythonie

Pygame to zbiór modułów w języku Python wpomagających tworzenie aplikacji multimedialnych, zwłaszcza gier. Wykorzystuje możliwości biblioteki :term:`SDL (Simple DirectMedia Layer)`, jest darmowy i rozpowszechniany na licencji GNU General Public Licence. Działa na wielu platformach i systemach operacyjnych.

Zobacz, jak zainstalować PyGame w systemie :ref:`Windows <pygame-win>` i :ref:`Linuks <linux-pakiety>`.

Note

Poniżej prezentujemy trzy gry zaimplementowane strukturalnie (str) i obiektowo (obj). Być może warto zacząć od wersji strukturalnych, następnie polecamy porównanie z wersjami obiektowymi.

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  pong_str/index
  pong/index
  tictactoe_str/index
  tictactoe/index
  life_str/index
  life/index
  glossary

Materiały

 1. :download:`Dokumentacja Pygame (PDF) <../pdf/pygame192.pdf>`