New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Testy rozszerzenia #8

Open
KrzysztofMadejski opened this Issue Mar 11, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@KrzysztofMadejski
Copy link
Member

KrzysztofMadejski commented Mar 11, 2017

 1. Zapoznaj się z ideą rozszerzenia.
 2. Pobierz aktualne rozszerzenie: Demagog-Chrome-0.1.18.zip
 3. Rozpakuj archiwum do nowego katalogu
 4. Wejdź na adres chrome://extensions/, zaznacz "tryb programisty", kliknij "Wczytaj rozszerzenie bez pakietu" i wybierz rozpakowany katalog
 5. Wejdz na dowolny adres z wymienionych tu: http://beta.demagog.org.pl/api/v1/sources_list i przetestuj wtyczkę w dzialaniu
 6. Zgłaszaj błędy/sugestie poprzez New issue
 7. Jeżeli cokolwiek jest niejasnego [Jak powinien działać plugin? Kto za tym stoi? Jak to zrobiłeś? itp. itd.] to śmiało pytajcie na dowolnym kanale - tu na Github lub na Slacku (rejestracja)
 8. Kolejne wersje będę umieszczał w komentarzach poniżej. W opcjach poprawej stronie kliknij "Subscribe", aby otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych wersji.
  notifications
 9. Przy kolejnych uruchomieniach przeglądarki będzie Wam wyskakiwał alert dotyczący rozszerzeń działających w trybie programisty. Jeżeli będzie to dotyczyć tylko tego rozszerzenia to możecie na spokojnie anulować ten alert (w przeciwnym wypadku rozszerzenie zostanie wyłączone).
  demagog-alert

@KrzysztofMadejski KrzysztofMadejski changed the title Testy wtyczki Testy rozszerzenia Mar 11, 2017

KrzysztofMadejski added a commit that referenced this issue Mar 18, 2017

@KrzysztofMadejski

This comment has been minimized.

Copy link
Member

KrzysztofMadejski commented Mar 18, 2017

Jest nowa wersja, tylko z cofniętym wersjonowaniem:
Demagog-Chrome-0.1.18.zip

Bieżące tematy do dyskusji: https://github.com/kodujdlapolski/factchecker-plugin-chrome/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Aquestion

Zmiany

[0.1.18] - 2017-03-18

Added

 • Support for query params in articles' URLs TransparenCEE#39
 • Demagog branding
 • Issue template to make it easier to file bugs

Fixed

 • Bottom banner hidden by content on certain websites #12
 • Support highlighting on YouTube #11
 • Query params support for sejm.gov.pl and others checked websites

Changed

 • Start versioning at 0.1.18 to align with SemVer.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment