Skip to content
master
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

README.md

Václaváky

V médiích se nezřídka kdy objeví výrok typu "zničená úroda je velká jako sedm Václavských náměstí" nebo "za tolik peněz by se dalo koupit 200 fábií" - a mně přišlo, že tyto výroky jsou často trochu pahýlovité, že si pod nima člověk moc nepředstaví, tak jsem se snažil vytvořit kalkulačku, kde by bylo více podobných výpočtů, aby si člověk vybral, co mu je nejbližší.

Akceptujeme příspěvky - ať už formou issues nebo přímo pull requestů. Své změny můžete snadno otestovat lokálně, stačí repozitář vyklonovat a pustit přímo v prohlížeči - není třeba žádných bundlerů či instalací.

Master větev je viditelná na vaclavaky.cz, taky máme kvíz na vaclavaky.cz/kviz.html.

About

počítáme václaváky

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.