Skip to content
Tutorial sheets and challenges for the python programming language.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 132 commits ahead, 339 commits behind rharbird:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
.gitignore
README.md
sidebar.jpg

README.md

Šie puslapiai su pamokomis yra suprojektuoti taip, kad padėtų mokiniams susipažinti su „micro:bit“ kompiuteriuko galimybėmis. Mokiniai yra kviečiami spręsti praktinius uždavinius pasitelkiant struktūrinius blokus.

Būdas, mokinius mokyti programuoti naudojantis mikro precesoriumi su įmontuotais sensoriais plokštėje, buvo įkvėptas profesoriaus Stephen'o Hailes'o iš Londono Universitetinio Koledžo. (Jo komanda taip pat sukūrė „Engduino“ - http://www.engduino.org). Steve'as sukūrė mokymosi programą „Engduino“ ir dalis tos medžiagos yra panaudota čia. Kompiuteriuko „micro:bit“ dizainas irgi buvo stipriai paveiktas „Engduino“ projekto. Be viso to, mokymosi medžiagoje yra panaudota sutrumpinta „BBC Micro:bit MicroPython“ dokumentacijos versija iš http://microbit-micropython.readthedocs.io.

Puslapiai su iššūkiais gali būti naudojami komandų varžymuisi arba laisvalaikiui. Kai kurie pratimai buvo paimti ir pritaikyti iš M. Atkinson'o puslapio „Multiwingspan“, http://multiwingspan.co.uk/micro.php.

Norėdami parsisiųsti šiuos dokumentus „pdf“, „epub“ ar „html“ formatuose, paspauskite ant nuorodos šoninės juostos apačioje kairėje pusėje.

.. image:: sidebar.jpg

Jeigu norite prisidėti prie medžiagos kūrimo, pirmyn! Įsidiekite „git“ programą ir sukurkitę atšaką. Būtų nuostabu turėti daugiau iššūkių ir projektų. Šie dokumentai sukurti naudojantis programa „sphinx-docs“, http://www.sphinx-doc.org. Jeigu norite sugeneruoti dokumento kopiją vietinėje aplinkoje, jums tereikia įsidiegti „sphinx-docs“ (detalią instaliavimo instrukciją rasite „sphinx-docs“ puslapyje). "Latex" skirta norint generuoti „pdf“ formato failus vietinėje aplinkoje.

You can’t perform that action at this time.