Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (20 sloc) 3.05 KB

Koodiklinikka Code of Conduct

Tavoitteenamme on tarjota häirinnästä sekä ahdistelusta vapaa, ystävällinen ja avulias yhteisö jokaiselle sukupuolesta, iästä, alan kokemuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteista, ulkonäöstä, etnisestä taustasta tai uskonnosta riippumatta. Emme hyväksy minkäänmuotoista häirintää. Seksuaalinen kielenkäyttö ei ole suvaittavaa yhteisön tapahtumissa, eikä missään yhteisön viestintäkanavissa. Näitä sääntöjä rikkovat käyttäjät tai sponsorit voidaan poistaa tapahtumista tai yhteisön muista viestintäkanavista tai erottaa yhteisön jäsenistöstä ilman palautusoikeutta pääsy-, jäsen- tai muihin maksuihin yhteisön ylläpitäjien niin päättäessä.

Päätavoitteemme on Koodiklinikan perustamisesta lähtien ollut tarjota paikka, jossa kuka tahansa voi kysyä mitä tahansa ilman pelkoa tuomitsemisesta, pilkkaamisesta tai muusta häirinnäksi luokiteltavasta käytöksestä. Haluamme painottaa, ettei tyhmiä kysymyksiä ole ja jokainen kysymys ansaitsee perusteellisen vastauksen. Paras mahdollinen vastaus on usein subjektiivinen käsite, ja samaan ongelmaan on usein monta erilaista ratkaisua. Ajattele aina ensisijaisesti kysyjän tarpeita ja miten voit auttaa häntä pääsemään esteen yli tilanteeseen sopivalla tavalla. Vältä vastaamasta kysymyksiin “miksi et tee asiaa tavalla X” ja pyri sen sijaan tarjoamaan ratkaisu siinä kontekstissa, jossa kysyjä juuri sillä hetkellä on.

Jäsentemme monimuotoisuus ja erilaisuuden tervetulleeksi toivottaminen tekee yhteisöstämme vahvan ja rikkaan. Kannustamme poikkeuksetta erilaisuuteen ja toivomme yhteisöömme ihmisiä mahdollisimman monesta eri lähtökohdasta. Meille on äärimmäisen tärkeää, että jokainen jäsenemme kokee voivansa olla oma itsensä osallistuessaan toimintaamme.

Odotettu käytös:

 • Ole ystävällinen
 • Toivota jokainen tervetulleeksi keskusteluun ja muuhun toimintaan
 • Pidä huolta myös muista yhteisön jäsenistä
 • Ole avulias ja pyri omalla käytökselläsi luomaan ilmapiiriä, jossa kynnys kysyä mitä tahansa on mahdollisimman pieni.

Ei hyväksytty käytös:

 • Käytös tai puhe, joka voidaan tulkita seksistisenä, rasistisena, homofobisena, transfobisena tai muuten syrjivänä tai loukkaavana.
  • Älä käytä vihjailevia, halventavia, tai sopimattomia lempinimiä tai termejä
  • Älä käyttäydy epäkunnioittavasti muita kohtaan (vitsailu, vihjailu, väheksyvä asenne)
 • Uhkailu tai häirintä
 • Sopimaton huomio tai yhteydenotto. Älä tee kenenkään oloa epämukavaksi.
 • Väkivalta, väkivallalla uhkailu tai väkivaltainen kielenkäyttö

Mikäli koet, että joku rikkoo käytössääntöjä joko sinua tai muita jäseniä kohtaan voit lähettää yksityisviestiä suoraan seuraaville käyttäjille: riku (Riku Rouvila) tai keksike (Cihan Bebek)

tai lähettää myös sähköpostia osoitteeseen info@koodiklinikka.fi

Olemme paikalla sinun vuoksesi ja autamme mielellämme ongelmatilanteissa tai yhteisöömme liittyvissä kysymyksissä